Zoeken: Organisatie

Resultaat 1 - 10 van 251

Resultaten

Vlaamse erfgoedbibliotheken in 'Ons Erfdeel' | Nieuwsbericht | 30-08-2010

Voorpagina Ons Erfdeel
30-08-2010

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel vzw wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen. Hun gelijknamige tijdschrift bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland.

lees verder

Organisatie | Dossierpagina | 25-02-2014

Logo Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd opgericht door de overheden en besturen van onze zes partnerbibliotheken:

Lees verder

Partnerbibliotheken | Dossierpagina | 26-05-2010

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat werd opgericht door zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Deze partnerbibliotheken zijn:

Lees verder

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken | Activiteit | 09-10-2018

Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheek
01-2010 - 12-2018

Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Via een jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen onze cultureel-erfgoedgemeenschap.

lees verder

Cultureel-erfgoedgemeenschap | Dossierpagina | 26-05-2010

Magazijnier - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

In het Cultureel-erfgoeddecreet dat aan de basis ligt van de oprichting van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek duikt regelmatig het woord 'cultureel-erfgoedgemeenschap' op. Dat werd ontleend aan de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27 oktober 2005).

Lees verder

Onderzoek | Dossierpagina | 27-05-2010

Tot voor kort was er geen specifiek beleid voor erfgoedbibliotheken. Dat had ondermeer te maken met de relatieve ‘onzichtbaarheid’ van de bewaarbibliotheken enerzijds en de complexe beheersproblematiek van documentaire bewaarcollecties anderzijds. In de periode 2000-2005 kwam hierin verandering met diverse onderzoeksrapporten die de noden en behoeften van de Vlaamse bewaarbibliotheken onder de loep namen.

Lees verder

Bereikbaarheid | Dossierpagina | 09-07-2010

Bezoekadres

Leeuw van Vlaanderenstraat 1
2000 Antwerpen

Lees verder

Bestuur | Dossierpagina | 24-10-2013

De Vlaamse erfgoedbibliotheek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

 • de stad Antwerpen
 • de Universiteit Antwerpen
 • de stad Brugge
 • de Universiteit Gent
 • de katholieke Universiteit Leuven
 • de provincie Limburg
 • de VVBAD
 • FARO
 • de heer Melvyn Collier
 • de heer Pierre Delsaerdt
 • mevrouw Lieve Watteeuw

Volgens de statuten heeft ze drie bestuursorganen:

Lees verder

Persbericht 2010-06-11: Lancering Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Infopagina | 04-02-2011

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek snijdt een  nieuw hoofdstuk aan!

Op 11 juni werd de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Voor de verzamelde erfgoedbibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel ontvouwde de voorzitter de plannen van deze nieuwe netwerkorganisatie voor erfgoedbibliotheken. Tegelijkertijd werden ook de website en de prentkaartenreeks Een A B C van erfgoedbibliotheken gepresenteerd.

Lees verder

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek online | Nieuwsbericht | 13-06-2010

Schermafbeelding website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
13-06-2010

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is officieel in de lucht gebracht door de coördinator van de organisatie, Eva Wuyts, tijdens de feestelijke voorstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op 11 juni 2010. Op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken dat eerder die dag plaatsvond, diende de website al als leidraad om de werking van de organisatie voor te stellen. David Coppoolse, stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering, lichtte op die bijeenkomst ook de website zelf toe.

lees verder