Zoeken: Organisatie

Resultaat 1 - 10 van 240

Resultaten

Partnerbibliotheken | Dossierpagina | 26-05-2010

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat werd opgericht door zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Deze partnerbibliotheken zijn:

Lees verder

Onderzoek | Dossierpagina | 27-05-2010

Tot voor kort was er geen specifiek beleid voor erfgoedbibliotheken. Dat had ondermeer te maken met de relatieve ‘onzichtbaarheid’ van de bewaarbibliotheken enerzijds en de complexe beheersproblematiek van documentaire bewaarcollecties anderzijds. In de periode 2000-2005 kwam hierin verandering met diverse onderzoeksrapporten die de noden en behoeften van de Vlaamse bewaarbibliotheken onder de loep namen.

Lees verder

Organisatie | Dossierpagina | 25-02-2014

Logo Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd opgericht door de overheden en besturen van onze zes partnerbibliotheken:

Lees verder

Bereikbaarheid | Dossierpagina | 09-07-2010

Bezoekadres

Leeuw van Vlaanderenstraat 1
2000 Antwerpen

Lees verder

Bestuur | Dossierpagina | 24-10-2013

De Vlaamse erfgoedbibliotheek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

 • de stad Antwerpen
 • de Universiteit Antwerpen
 • de stad Brugge
 • de Universiteit Gent
 • de katholieke Universiteit Leuven
 • de provincie Limburg
 • de VVBAD
 • FARO
 • de heer Melvyn Collier
 • de heer Pierre Delsaerdt
 • mevrouw Lieve Watteeuw

Volgens de statuten heeft ze drie bestuursorganen:

Lees verder

Persbericht 2010-06-11: Lancering Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Infopagina | 04-02-2011

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek snijdt een  nieuw hoofdstuk aan!

Op 11 juni werd de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Voor de verzamelde erfgoedbibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel ontvouwde de voorzitter de plannen van deze nieuwe netwerkorganisatie voor erfgoedbibliotheken. Tegelijkertijd werden ook de website en de prentkaartenreeks Een A B C van erfgoedbibliotheken gepresenteerd.

Lees verder

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek online | Nieuwsbericht | 13-06-2010

Schermafbeelding website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
13-06-2010

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is officieel in de lucht gebracht door de coördinator van de organisatie, Eva Wuyts, tijdens de feestelijke voorstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op 11 juni 2010. Op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken dat eerder die dag plaatsvond, diende de website al als leidraad om de werking van de organisatie voor te stellen. David Coppoolse, stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering, lichtte op die bijeenkomst ook de website zelf toe.

lees verder

Susanna De Schepper

Susanna De Schepper
Werkzaam bij
Organisatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Functie 
Projectmedewerker Bibliografische ontsluiting
Contactgegegvens
Telefoon 
+32 (0)3 338 87 96

Bestanden en richtlijnen logo | Dossierpagina | 25-10-2013

Downloaden

Onderaan deze pagina kunt u ons logo downloaden in de meestgebruikte formaten.

Lees verder

AnySurfer 2.0-label voor website Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Nieuwsbericht | 12-12-2010

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek met vergrootglas
12-12-2010

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft in 2010 hard gewerkt aan het realiseren van een overzichtelijke, informatieve en actuele website. Dat de website ook voor iedereen toegankelijk moest zijn, stond vast vanaf het begin.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek gelooft immers dat goed bewaarde en toegankelijk gemaakte erfgoedcollecties een essentiële bouwsteen vormen voor een zelfbewuste, kritische maatschappij. Dat betekent dat ook slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen en mensen met een auditieve of motorische handicap moeten kunnen kennismaken met onze organisatie, met erfgoedcollecties in Vlaamse en Brusselse bibliotheken en informatie over het beheer daarvan. lees verder