Zoeken: Intellectueel eigendom

Resultaat 41 - 50 van 54

Resultaten

Workshop 'Klaren van rechten' | Agendabericht | 03-09-2012

Copyrightteken als punt van een vraagteken
24-09-2012

Wie auteursrechtelijk beschermde werken publiek en digitaal wil toegankelijk maken in een online omgeving, botst niet zelden op een aantal problemen. Met welke basisprincipes of -regels moet u rekening houden? Hoe gaat u concreet tewerk? En welke bijzondere aandachtpunten zijn er, naargelang de aard van het beschermde werk? Een antwoord op deze vragen krijgt u op 24 september tijdens de workshop over het klaren van rechten. Aansluitend kan u tijdens een open sessie kennismaken met de 'Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht'.

lees verder

Expertseminarie 'Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed' | Agendabericht | 20-03-2014

Copyright-teken
24-04-2014

In de voorbije decennia zijn inspanningen ondernomen om het culturele erfgoed universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Unesco Geheugen van de Wereld programma of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht.

lees verder

Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S) lanceert website | Nieuwsbericht | 13-09-2012

Logo SA&S
13-09-2012

SA&S, het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, heeft nu ook een eigen website. U vindt er heel wat informatie over thema's als leenrecht, verweesde werken en boeken die uit de handel zijn. De site, die is te vinden op auteursrechtensamenleving.be, bundelt ook auteursrechtelijke regelgeving, zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau.

lees verder

Studiedag 'Auteursrecht goed geregeld' | Agendabericht | 05-09-2014

Copyright symbool
30-09-2014

Op dinsdag 30 september gaat in Museum De Lakenhal in Leiden een studiedag door over het auteursrechtelijke aspect van erfgoedcollecties. De organisatoren zijn Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Op deze dag wordt onder meer DE BASIS auteursrecht, een nieuw onderdeel van DE BASIS van DEN, gelanceerd.

lees verder

Nederlandse KB stelt publiek belang boven privaat auteursrecht | Nieuwsbericht | 27-09-2012

KB Den Haag publiceert teksten zonder toestemming van auteurs
27-09-2012

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) werkt al jaren hard aan het digitaliseren en online toegankelijk maken van gedrukt Nederlands materiaal. Het auteursrecht is een complicerende factor, zelfs voor materiaal van voor de oorlog: van alle rechthebbenden is vooraf toestemming nodig. De KB maakte voor haar tijdschriftenproject 1850-1940 een andere keuze. Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd, maar een bezwaarmogelijkheid gegeven. Geen opt in, maar opt out.

lees verder

Mag ik werken uit mijn collectie digitaliseren en verspreiden? | Documentatie | 24-12-2014

Voorpagina van de publicatie
Deene, Joris. "Mag ik werken uit mijn collectie digitaliseren en verspreiden?" Meta. Tijdschrift voor bibliotheek en archief (2014): 36.

In een arrest van 11 september 2014 stelt het Europese Hof van Justitie dat een publiek toegankelijke bewaarinstelling het recht heeft om analoog materiaal uit haar collectie te digitaliseren om die werken via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen beschikbaar te stellen. Onder het Belgisch recht is het bovendien toegelaten om...

tijdschriftartikel openen | meer info

Europees Parlement neemt richtlijn aan voor gebruik verweesde werken | Nieuwsbericht | 02-10-2012

Copyrightteken met een vraagteken ervoor
02-10-2012

Verweesde werken zijn boeken, kranten, films etc. die auteursrechtelijk zijn beschermd maar waarvan de rechthebbende niet bekend of onvindbaar is. Ook als de auteursrechthebbende niet kan worden opgespoord om toestemming te geven om het werk te gebruiken, kan iedereen die een digitale versie van het werk publiceert, in theorie voor de rechter worden gedaagd. Dit is een flinke streep door de rekening voor grootschalige digitaliseringsprojecten en voor bibliotheken die hun collecties online willen zetten.

lees verder

Feest van Het Publiek Domein | Agendabericht | 16-01-2015

Omslag van Le Petit Prince
07-02-2015

Elk jaar op 1 januari belanden duizenden creaties in het publiek domein, 70 jaar na de dood van hun auteurs. De bescherming die het auteursrecht biedt, vervalt na 70 jaar en dus worden deze werken een publieke schat die iedereen vrij gebruiken kan. Het principe is eenvoudig, maar de toepassing ervan is niet altijd zo vanzelfsprekend. lees verder

Cursus 'Copyright geregeld? Omgaan met auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten in de erfgoedsector' | Agendabericht | 09-03-2013

Copyrightteken als punt van een vraagteken
16-05-2013

Introductie in auteursrecht, naburige rechten en bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Volgende aspecten komen aan bod:

lees verder

Call for papers 'What do we lose when we lose a library?' | Nieuwsbericht | 21-01-2015

What do we lose when we lose a library?
21-01-2015

Om de vernietiging van de Leuvense universiteitsbibliotheek in 1914, nu 100 jaar geleden, te herdenken, vindt in Leuven van 9 t.e.m. 11 september het congres 'What do we lose when we lose a library?' plaats. Deze internationale conferentie wordt georganiseerd door het Goethe-Institut Brüssel, de British Council Brussels en de KU Leuven, mede met steun van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

lees verder