Zoeken: Intellectueel eigendom

Resultaat 31 - 40 van 54

Resultaten

KB Nederland sluit auteursrechtenovereenkomst voor gedigitaliseerde kranten | Nieuwsbericht | 02-12-2010

Rotterdams Nieuwsblad van 29 november 1915
02-12-2010

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) tekende vandaag een overeenkomst met auteursrechten-organisaties over het online toegang bieden tot artikelen en beeldmateriaal in de webdienst Historische Kranten. De overeenkomst heeft betrekking op drie miljoen pagina’s uit nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen tot 1995 die de KB gratis beschikbaar stelt.

lees verder

Studiedag ‘De pers is vrij…’. Digitalisering en online ontsluiting van Belgische kranten uit de negentiende en twintigste eeuw | Documentatie | 04-02-2011

Voorpagina van de publicatie

In het kader van het programma voor de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen begonnen de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) in 2007 met de digitalisering van de Belgische pers van 1830 tot 1950 en de clandestiene en...

website openen | meer info

Nederlandse KB stelt publiek belang boven privaat auteursrecht | Nieuwsbericht | 27-09-2012

KB Den Haag publiceert teksten zonder toestemming van auteurs
27-09-2012

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) werkt al jaren hard aan het digitaliseren en online toegankelijk maken van gedrukt Nederlands materiaal. Het auteursrecht is een complicerende factor, zelfs voor materiaal van voor de oorlog: van alle rechthebbenden is vooraf toestemming nodig. De KB maakte voor haar tijdschriftenproject 1850-1940 een andere keuze. Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd, maar een bezwaarmogelijkheid gegeven. Geen opt in, maar opt out.

lees verder

Mag ik werken uit mijn collectie digitaliseren en verspreiden? | Documentatie | 24-12-2014

Voorpagina van de publicatie
Deene, Joris. "Mag ik werken uit mijn collectie digitaliseren en verspreiden?" Meta. Tijdschrift voor bibliotheek en archief (2014): 36.

In een arrest van 11 september 2014 stelt het Europese Hof van Justitie dat een publiek toegankelijke bewaarinstelling het recht heeft om analoog materiaal uit haar collectie te digitaliseren om die werken via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen beschikbaar te stellen. Onder het Belgisch recht is het bovendien toegelaten om...

tijdschriftartikel openen | meer info

Europees Parlement neemt richtlijn aan voor gebruik verweesde werken | Nieuwsbericht | 02-10-2012

Copyrightteken met een vraagteken ervoor
02-10-2012

Verweesde werken zijn boeken, kranten, films etc. die auteursrechtelijk zijn beschermd maar waarvan de rechthebbende niet bekend of onvindbaar is. Ook als de auteursrechthebbende niet kan worden opgespoord om toestemming te geven om het werk te gebruiken, kan iedereen die een digitale versie van het werk publiceert, in theorie voor de rechter worden gedaagd. Dit is een flinke streep door de rekening voor grootschalige digitaliseringsprojecten en voor bibliotheken die hun collecties online willen zetten.

lees verder

Feest van Het Publiek Domein | Agendabericht | 16-01-2015

Omslag van Le Petit Prince
07-02-2015

Elk jaar op 1 januari belanden duizenden creaties in het publiek domein, 70 jaar na de dood van hun auteurs. De bescherming die het auteursrecht biedt, vervalt na 70 jaar en dus worden deze werken een publieke schat die iedereen vrij gebruiken kan. Het principe is eenvoudig, maar de toepassing ervan is niet altijd zo vanzelfsprekend. lees verder

Cursus 'Copyright geregeld? Omgaan met auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten in de erfgoedsector' | Agendabericht | 09-03-2013

Copyrightteken als punt van een vraagteken
16-05-2013

Introductie in auteursrecht, naburige rechten en bepaalde andere intellectuele eigendomsrechten die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Volgende aspecten komen aan bod:

lees verder

Call for papers 'What do we lose when we lose a library?' | Nieuwsbericht | 21-01-2015

What do we lose when we lose a library?
21-01-2015

Om de vernietiging van de Leuvense universiteitsbibliotheek in 1914, nu 100 jaar geleden, te herdenken, vindt in Leuven van 9 t.e.m. 11 september het congres 'What do we lose when we lose a library?' plaats. Deze internationale conferentie wordt georganiseerd door het Goethe-Institut Brüssel, de British Council Brussels en de KU Leuven, mede met steun van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

lees verder

Creative Commons België maakt doorstart | Nieuwsbericht | 09-01-2013

CreativeCommons-iconen
09-01-2013

In december 2012 is de Belgische afdeling van Creative Commons (CC-BE) opnieuw gelanceerd. Creative Commons is een organisatie die opencontentlicenties aanbiedt naar Amerikaans model. Deze worden vervolgens geconformeerd aan de verschillende nationale wetgevingen.

lees verder

Focusdag VVBAD 'Auteursrecht' | Agendabericht | 01-06-2016

Copyright - all rights reserved
10-10-2016

Een gebruiker van uw bibliotheek kopieert cd's op zijn/haar laptop in de bib. Kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden? Uw archief wil stukken digitaal ter beschikking stellen, mag dat zomaar? Moet u auteursrechten betalen als u een folder maakt over de bibliotheek, op basis van een folder die de vorige bibliothecaris maakte? Mag u als universiteitsbibliotheek alle cursussen digitaal ter beschikking stellen?

lees verder