Zoeken: Bestuur

Resultaat 1 - 10 van 21

Resultaten

Strategische Adviesraad zoekt externe deskundigen | Nieuwsbericht | 01-03-2012

SARC
01-03-2012

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

lees verder

Vlaamse regering keurt gewijzigd Cultureel-erfgoeddecreet en Lokaal Cultuurdecreet goed | Nieuwsbericht | 08-03-2012

Logo Vlaamse overheid
08-03-2012

De Vlaamse regering geeft goedkeuring aan twee gewijzigde decreten die betrekking hebben op de erfgoed- en bibliotheeksector.

Openbare Bibliotheken

Het eerste is het Lokaal Cultuurdecreet, dat onder meer de werking van de openbare bibliotheken reguleert. De VVBAD volgde de wijzigingen aan beide decreten op de voet en geeft ter gelegenheid van de goedkeuring door de Vlaamse regering nog eens een toelichting op haar website.

lees verder

Goed Bestuur voor Cultuur | Documentatie | 02-04-2012

Voorpagina van de publicatie
Schramme, Annick, Joke Schrauwen en Charlotte Rommes. Goed Bestuur voor Cultuur. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, 2012.

Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere instelling zichzelf zou moeten stellen. Om een zetje in de goede richting te geven, bracht het Bilsen Fonds voor...

meer info

Maak kennis met onze secretaris-penningmeester | Nieuwsbericht | 24-12-2014

24-12-2014

In het decembernummer van META stelt onze bevlogen secretaris-penningmeester zich voor. An Renard is directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen en nauw betrokken bij een resem boek- en bibgerelateerde organisaties en projecten.

'Samenwerken blijft de boodschap' volgens An, en daar sluiten we ons als netwerkorganisatie natuurlijk graag bij aan. Het volledige interview leest u via de website van de VVBAD.

 

lees verder

Memorandum BoekenOverleg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 | Documentatie | 20-10-2017

Voorpagina van de publicatie
Memorandum BoekenOverleg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018., 2017.

Naar aanleiding van de verkiezingen in het najaar van 2018 lanceert het BoekenOverleg het memorandum ‘Kies voor leesplezier in uw gemeente’. Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden.

meer info

Vacature 'Directeur Universiteitsbibliotheek KU Leuven' | Nieuwsbericht | 16-01-2015

Universiteitsbibliotheek KU Leuven
16-01-2015

De Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven is een belangrijk kenniscentrum voor studenten en onderzoekers. Zij telt meer dan 150 medewerkers, die in een aangepaste organisatiestructuur een breed pakket van diensten aanbieden aan de universitaire gemeenschap. lees verder

VIAA start 2018 met een voltallige raad van bestuur | Nieuwsbericht | 12-01-2018

Afbeelding met pionnen, mensen op verschillende posities signifiërend
12-01-2018

Eind 2017 schreef VIAA (Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed) zes vacatures uit voor bestuurders. Ze zochten twee vertegenwoordigers van hun content partners en vier onafhankelijke bestuurders. Eind december heeft de algemene vergadering de zes nieuwe bestuursleden aangeduid, die, samen met de zes eerder gekozen leden (voorgedragen door de Vlaamse Regering en VRT), de raad van bestuur vervolledigen. lees verder

Vacature 'Medewerker Digitaal Labo, Universiteitsbibliotheek KU Leuven' | Nieuwsbericht | 16-01-2015

Universiteitshal KU Leuven
16-01-2015

Het Digitaal Labo van de Universiteitsbibliotheek staat in voor het uitvoeren van verschillende digitaliseringsprojecten in het kader van onderzoek, onderwijs en erfgoedprojecten. De opnamestudio is professioneel uitgerust voor het digitaliseren van kostbaar documentair erfgoed met een focus op hoge kwaliteit.
lees verder

Vacature: directeur Letterenhuis | Agendabericht | 22-01-2018

Letters spellen het woord "jobs"
22-01-2018 - 05-02-2018

Het Letterenhuis zoekt een inspirerende directeur. Samen met je team bouw je het Letterenhuis uit tot een belevingsplek en versterk je haar positie als het literaire archief van Vlaanderen.

lees verder

Conferentie 'Het vak van conservator van een afdeling met kostbare werken' | Agendabericht | 11-02-2015

conservator Provinciale Bibliotheek Limburg
13-03-2015

Om een stand van zaken op te maken van het vak van conservator organiseert de FNRS-contactgroep ‘Documents rares et précieux’ op 13 maart 2015 in de Koninklijke Bibliotheek van België een rondetafelconferentie die zeven conservatoren van afdelingen met kostbare werken samenbrengt.

lees verder