Zoeken: Bestuur

Resultaat 1 - 10 van 17

Resultaten

Strategische Adviesraad zoekt externe deskundigen | Nieuwsbericht | 01-03-2012

SARC
01-03-2012

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

lees verder

Vlaamse regering keurt gewijzigd Cultureel-erfgoeddecreet en Lokaal Cultuurdecreet goed | Nieuwsbericht | 08-03-2012

Logo Vlaamse overheid
08-03-2012

De Vlaamse regering geeft goedkeuring aan twee gewijzigde decreten die betrekking hebben op de erfgoed- en bibliotheeksector.

Openbare Bibliotheken

Het eerste is het Lokaal Cultuurdecreet, dat onder meer de werking van de openbare bibliotheken reguleert. De VVBAD volgde de wijzigingen aan beide decreten op de voet en geeft ter gelegenheid van de goedkeuring door de Vlaamse regering nog eens een toelichting op haar website.

lees verder

Goed Bestuur voor Cultuur | Documentatie | 02-04-2012

Voorpagina van de publicatie
Schramme, Annick, Joke Schrauwen en Charlotte Rommes. Goed Bestuur voor Cultuur. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, 2012.

Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere instelling zichzelf zou moeten stellen. Om een zetje in de goede richting te geven, bracht het Bilsen Fonds voor...

meer info

Nieuwe belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector | Nieuwsbericht | 01-04-2015

vzw Overleg Cultureel Erfgoed, OCE
01-04-2015

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht:  vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk.

lees verder

OCE reageert op de conceptnota Cultureel Erfgoed | Nieuwsbericht | 25-04-2016

Logo van het Overleg Cultureel Erfgoed
25-04-2016

In maart 2016 tekende Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een langetermijnperspectief uit voor de culturele sector in de Conceptnota aan de Vlaamse Regering. Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. lees verder

SARC lanceert open oproep voor onafhankelijke deskundigen | Nieuwsbericht | 13-05-2016

Logo SARC
13-05-2016

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. U bent deskundig omwille van uw beroep, opleiding en/of ervaring en wil het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven? Surf voor meer info naar www.sarc.be en stel u kandidaat uiterlijk op 12 juni 2016.

lees verder

'Iedereen kan zetelen' in de cultuursector! | Nieuwsbericht | 06-07-2012

Sociaal diverse groep mensen in een zetel
06-07-2012

Binnen de cultuursector bestaan heel wat structuren die bepalen hoe het aanbod wordt vormgegeven en ingevuld: 

lees verder

Vacature KU Leuven: Hoofd Bijzondere Collecties | Nieuwsbericht | 20-05-2016

Universiteitsbibliotheek KU Leuven, Ladeuzeplein
20-05-2016

De Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven beheert de bibliothecaire erfgoedcollecties van KU Leuven (manuscripten, oude drukken en kostbare werken van de moderne periode tot het heden). Belangrijke erfgoedcollecties bevinden zich in de Maurits Sabbe bibliotheek en het Tabularium. Ze vormen samen een erkende erfgoedbibliotheek en zijn partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

lees verder

Gezocht: kandidaat-leden voor de advies- en beoordelingscommissies Cultureel Erfgoed | Nieuwsbericht | 01-03-2013

Zetel
01-03-2013

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed zoekt kandidaten (M/V) voor de advies- en beoordelingscommissies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012.

Als lid van een beoordelingscommissie adviseer je de Vlaamse minister voor Cultuur over indelings- en subsidieaanvragen van cultureel-erfgoedorganisaties. Het Cultureel-erfgoeddecreet (2012) voorziet in de oprichting van volgende beoordelingscommissies:

lees verder

Vacature KU Leuven: Directeur Kunst en Erfgoed | Nieuwsbericht | 20-05-2016

Sleutel KU Leuven met jaartal 1425
20-05-2016

De nieuw opgerichte dienst Kunst en Erfgoed behoort tot de Rectorale diensten en is bevoegd voor het beheer en de valorisatie van de roerende niet-bibliothecaire erfgoedcollecties van de KU Leuven, zijnde de archieven, de kunstcollecties en de wetenschappelijke collecties.

lees verder