Zoeken: Universiteitsbibliotheek Gent

Resultaat 1 - 10 van 17

Resultaten

Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid | Nieuwsbericht | 06-07-2011

Erkende Erfgoedbibliotheek
06-07-2011

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel. In het voorjaar 2011 dienden dertien organisaties een aanvraag in, waarvan het merendeel een aanvraag als erfgoedbibliotheek.

lees verder

Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten | Activiteit | 07-06-2010

Antifonarium Tsgrooten, in bewaring bij de Universiteitsbibliotheek Gent
02-2008

Het Antifonarium Tsgrooten werd door de Vlaamse Gemeenschap in bruikleen gegeven aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en zal bewaard worden door haar partnerbibliotheken. De eerste bewaarinstelling is de Universiteitsbibliotheek Gent, die het handschrift integraal digitaliseerde en online ter beschikking stelt.

lees verder

Tentoonstelling 'Liber Floridus (1121), de wereld in een boek' | Agendabericht | 03-02-2011

Detail uit het Liber Floridus
30-09-2011 - 08-01-2012

In het najaar van 2011 wijdt het Gentse museum STAM een tentoonstelling aan het Liber Floridus. Dit middeleeuws handschrift (1100) is afkomstig uit de Sint-Baafsabdij in Gent en geschreven door kanunnik Lambertus van Sint-Omaars. De autograaf wordt bewaard in de Gentse Universiteitsbibliotheek en werd op 27 maart 2008 opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

lees verder

Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent nu in Europeana | Nieuwsbericht | 28-09-2010

Logo's Europeana, Universiteitsbibliotheek Gent, Google
28-09-2010

De Universiteitsbibliotheek Gent is de eerste die door Google gescande boeken beschikbaar maakt via Europeana.eu. Dit project, het vlaggeschip van het Europese cultureel erfgoed, groeit daardoor met meer dan 30 miljoen pagina's aan materiaal vrij van auteursrecht.

lees verder

Europeana Libraries: vijf miljoen handschriften, films en teksten uit wetenschappelijke bibliotheken | Nieuwsbericht | 06-02-2011

Logo Europeana Libraries
06-02-2011

Onder de vlag van het project Europeana Libraries wordt deze week gestart met het toevoegen aan Europeana van meer dan vijf miljoen digitale objecten uit negentien vooraanstaande wetenschappelijke bibliotheken. Onder de leveranciers zijn enkele van de meest prestigieuze universiteiten en onderzoeksinstituten van Europa, waaronder de Bodleian Library (University of Oxford), Trinity College in Dublin en de Universiteit van Lund. Uit Vlaanderen nemen de K.U. Leuven en de Universiteit Gent deel aan het project. lees verder

Renovatie Gentse Boekentoren start op 1 maart | Nieuwsbericht | 13-02-2012

Boekentoren te Gent | Bron: UGent
13-02-2012

Op 1 maart starten de restauratiewerken aan de Gentse Boekentoren. Eerst zal een nieuw ondergronds depot gebouwd worden, vanaf 2013 worden gevels en daken aangepakt.

De volledige restauratie, die zeker vier jaar zal duren, gebeurt in verschillende fasen:

lees verder

STCV goes digital: links naar online exemplaren opgenomen | Nieuwsbericht | 12-01-2012

Franciscus Aguilon, Opticorum libri sex, folio R2 recto
12-01-2012

De Short Title Catalogus Vlaanderen, de bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek vóór 1801, neemt vanaf nu ook links op naar integraal gedigitaliseerde exemplaren van opgenomen titels. Hierdoor is het mogelijk vanuit een STCV-record ineens een digitaal exemplaar te raadplegen.

lees verder

Brody Neuenschwander exposeert in de Kunstbib | Agendabericht | 23-09-2010

Werk van Brody Neuenschwander geëxposeerd in de Kunstbib
21-09-2010 - 19-12-2010

Brody Neuenschwander is tekstkunstenaar en kalligraaf. Hij studeerde aan de Princeton University en aan het Courtauld Institute in Londen. Hier voltooide hij in 1986 een doctoraat in de Methodologie van de Kunstgeschiedenis. Tezelfdertijd studeerde hij kalligrafie aan het Roehampton Institute. In 2004 onderzocht Neuenschwander aan het Museum of Fine Arts in Boston de ontwikkeling van tekstkunst in de 20ste eeuw.

lees verder

Nieuwe erkende topstukken in Vlaamse erfgoedbibliotheken | Nieuwsbericht | 07-08-2012

Joannes de Gruijtters, Beiaardboek
07-08-2012

Sinds 2003 kunnen objecten of verzamelingen omwille van hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap, erkend worden als topstuk. Enkel meesterwerken die beantwoorden aan strenge selectiecriteria komen op de topstukkenlijst. Werken die op deze lijst belanden, mogen het land niet verlaten zonder toestemming van de overheid. Bovendien komen ze in aanmerking voor een subsidieregeling voor een conserverende behandeling of restauratie.

lees verder

Universiteitsbibliotheek Gent | Dossierpagina | 24-10-2013

De BoekentorenDe belangrijkste taak voor de Universiteitsbibliotheek Gent is het ondersteunen van onderzoek en onderwijs. Dat vertaalt zich in vier deelopdrachten. De bibliotheek is de verbindende factor van een netwerk voor alle universitaire bibliotheken.

Lees verder