Zoeken: Thesaurus

5 resultaten

Resultaten

Art & Architecture Thesaurus in de praktijk | Documentatie | 16-08-2011

Voorpagina van de publicatie
Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. Den Haag: Bureau AAT, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) , 2011.

De Art & Architecture Thesaurus (AAT) is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De Nederlandstalige AAT is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse AAT van het Getty Research Institute. Bureau AAT is een onderdeel van het RKD (Rijksbureau voor...

brochure openen | meer info

Help mee bij het onderzoek naar terminologiebronnen | Nieuwsbericht | 25-11-2010

Eenvoudig schema van een thesaurus
25-11-2010

De komende maanden inventariseert Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) welke thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen worden beheerd en gebruikt door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen. Hiervoor is DEN nu op zoek naar instellingen die willen helpen door een vragenlijst in te vullen.

lees verder

Herhalingsoproep: Help mee bij onderzoek naar terminologiebronnen | Nieuwsbericht | 20-01-2011

Tagcloud website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
20-01-2011

Tot eind januari 2011 is het mogelijk om thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen die worden beheerd door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen aan te melden bij DEN. Gebruik nu uw kans om mee te helpen aan deze inventarisatie en deel uw kennis!

lees verder

OpenSKOS maakt erfgoedtermen onderhoudbaar en deelbaar | Nieuwsbericht | 06-02-2013

Fragment video over OpenSKOS
06-02-2013

In de cultureel erfgoedsector maken verschillende instituten gebruik van meerdere soorten trefwoordenlijsten, die ieder weer verschillende achterliggende beheersapplicaties nodig hebben. Het Nederlandse onderzoeksprogramma CATCHPlus heeft het initiatief genomen om meer samenwerking tussen instellingen te bevorderen door de verschillende formaten naar één gemeenschappelijk formaat (SKOS) te converteren en een platform in te richten waarmee de thesauri zowel geraadpleegd als uitgewisseld kunnen worden.

lees verder

Haalbaarheidsstudie AAT voor museumbibliotheken in Anet | Nieuwsbericht | 30-04-2013

Gedrukte AAT in drie volumes
30-04-2013

In mei 2013 start de Universiteitbibliotheek Antwerpen met een project voor de implementatie van de AAT (Art and Architecture Thesaurus) in de Anet-catalogus. Het project onderzoekt hoe de AAT bruikbaar is voor de inhoudelijke ontsluiting van de museumbibliotheken binnen Anet. De UA-bibliotheek neemt hiervoor gedurende één jaar een tijdelijke medewerker in dienst.

lees verder