Zoeken: Terminologiebron

4 resultaten

Resultaten

Kneep en binding. Een terminologie voor het beschrijven van de constructies van oude boekbanden | Documentatie | 07-08-2014

Voorpagina van de publicatie
Gnirrep, W. K., J. P. Gumbert en J. A. Szirmai. Kneep en binding. Een terminologie voor het beschrijven van de constructies van oude boekbanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.

Voor boekhistorici, codicologen en boekrestauratoren presenteert dit boek een systematisch geordende selectie van termen voor de bestudering en beschrijving van de meeste in West-Europa voorkomende typen van met de hand vervaardigde boekbanden tot cicra 1830.

boek openen | meer info

Inventarisatie terminologiebronnen online beschikbaar | Nieuwsbericht | 30-08-2011

Schematische weergave verwante terminologieën
30-08-2011

Digitaal Erfgoed Nederland inventariseerde de afgelopen maanden wederom welke terminologiebronnen er door erfgoedinstellingen beheerd en gebruikt worden bij de ontsluiting van collecties en contextuele informatie. In 2006 voerde DEN al een eerste inventarisatie uit, die nu dus werd geüpdate.

In totaal werden er 63 terminologiebronnen aangemeld, door meer dan 70 erfgoedinstellingen uit Nederland en België/Vlaanderen. Terminologiebronnen zijn thesauri, (gecontroleerde) trefwoordenlijsten, taxonomieën, classificaties of ontologieën.

lees verder

Language of Bindings Thesaurus | Documentatie | 13-08-2015

Voorpagina van de publicatie
Language of Bindings Thesaurus. Londen: Ligatus Research Centre - University of the Arts London, 2015.

De Language of Bindings Thesaurus (LoB) is een thesaurus van boekbindtermen voor historische boekbanden uit de negende tot de negentiende eeuw. De thesaurus kan worden gebruikt als naslagwerk via de website en als softwareservice om definities op te vragen via een eigen applicatie.

database/repository openen | meer info

'Language of Binding Thesaurus' helpt terminologie boekbanden standaardiseren | Nieuwsbericht | 14-08-2015

Band waarbij kleine delen van de perkamenten bekleding ontbreken
14-08-2015

Het Engelse onderzoekscentrum Ligatus (Univerity of Arts London) heeft de online Language of Binding Thesaurus (LoB) gepubliceerd. Het naslagwerk is het resultaat van de jarenlange ervaring van het centrum met historische boekbanden. De thesaurus beschrijft een ​​consistent vocabulaire dat van pas komt voor iedereen die met oude boekbanden werkt. Een internationale groep van experts en conservatoren droeg eraan bij.

lees verder