Zoeken: SKOS

1 resultaat

Resultaten

OpenSKOS maakt erfgoedtermen onderhoudbaar en deelbaar | Nieuwsbericht | 06-02-2013

Fragment video over OpenSKOS
06-02-2013

In de cultureel erfgoedsector maken verschillende instituten gebruik van meerdere soorten trefwoordenlijsten, die ieder weer verschillende achterliggende beheersapplicaties nodig hebben. Het Nederlandse onderzoeksprogramma CATCHPlus heeft het initiatief genomen om meer samenwerking tussen instellingen te bevorderen door de verschillende formaten naar één gemeenschappelijk formaat (SKOS) te converteren en een platform in te richten waarmee de thesauri zowel geraadpleegd als uitgewisseld kunnen worden.

lees verder