Zoeken: Museum, Drukkersgeschiedenis

2 resultaten

Resultaten

Sluiting Grafisch Museum Zutphen | Nieuwsbericht | 25-07-2011

Voorgevel Grafisch museum
25-07-2011

Het Grafisch Museum in Zutphen (Nederland) werd op 1 juni tijdelijk gesloten. Omwille van teruglopende bezoekersaantallen, het ontbreken van voldoende financiële middelen en de afname van het aantal medewerkers blijft het museum nu definitief dicht. Het nieuwe Bestuur, dat eind vorig jaar is aangetreden, heeft helaas moeten constateren dat het niet langer gewenst en verantwoord is het museum open te houden en door te gaan op de wijze zoals tot nu toe is gebeurd. "Er is geen enkele mogelijkheid meer van financiële ondersteuning door Rijk, Provincie, Gemeente of Bedrijfsleven. lees verder

Tentoonstelling 'Van lood tot led, de ontwikkeling van het boek sinds 1850' | Agendabericht | 18-01-2012

Logo 'Museum Meermanno'
21-01-2012

Op 21 januari opent in Museum Meermanno de permanente tentoonstelling 'Van lood tot led, de ontwikkeling van het boek sinds 1850' waarin de ontwikkeling van het boek van 1850 tot heden centraal staat. Meermanno toont al permanent middeleeuwse handschriften en vroege drukken in de fraaie Boekzaal. Omdat Meermanno meer aandacht wil besteden aan zijn internationale moderne collectie en aan de meest recente ontwikkelingen in de wereld van het boek, is nu een permanente ruimte voor deze periode ingericht.

lees verder