Zoeken: Literair erfgoed

9 resultaten

Resultaten

Het Literaire Pleidooi: Letterkundig Museum aangeklaagd! | Agendabericht | 27-01-2011

Flyer van 'Het Pleidooi'
03-02-2011 - 07-04-2011

Bekende personen uit de literaire wereld van Nederland en Vlaanderen pleiten voor ‘eerherstel’ van zes grote overleden schrijvers. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, het Letterenhuis in Antwerpen en het Letterkundig Museum in Den Haag organiseren op 3 februari, 3 maart en 7 april 2011 'Het Literaire Pleidooi'. Het Letterenhuis in Antwerpen wordt die drie avonden omgetoverd tot een literaire rechtbank met het Letterkundig Museum in de beklaagdenbank.

lees verder

Erfgoed! – Vlaams-Nederlands Symposium Teksteditie 2010 | Agendabericht | 17-09-2010

Erfgoed!
13-10-2010

Letterkundige archieven en musea bewaren duizenden brieven, handschriften, foto’s en ander belangwekkend materiaal en ze ontsluiten dat door middel van tentoonstellingen en andere publieksgerichte activiteiten, via publicaties, in de online catalogus, enzovoorts. Editeurs maken dankbaar gebruik van de schat aan bronnen en gegevens die in deze archieven te vinden zijn, en ze geven die op hun beurt óók weer door: in edities, waarin teksten uit het verleden op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden weergegeven en toegelicht.

lees verder

Letterenhuis maakt brochure over hoe om te gaan met literair archief | Nieuwsbericht | 17-09-2010

Zonder jurk niets om te doen opwaaien. Cover van archiefgids
17-09-2010

Het Letterenhuis zet zich in voor het literaire erfgoed in Vlaanderen. Als centrale archiefinstelling verzamelt en bewaart het literaire archieven, maar wil het ook schrijvers en verzamelaars attenderen op de culturele waarde en het belang van hun papieren.

lees verder

Tentoonstelling 'Dicht bij Elsschot' | Agendabericht | 17-09-2010

Het handschrift van Lijmen van Elsschot
30-05-2010 - 31-12-2010

Schrijver en verkoper van advertenties. Antwerpenaar en vader van een groot gezin. Dialectspreker, uitgever en dichter van opmerkelijke verzen… Willem Elsschot was het allemaal. Op de tentoonstelling Dicht bij Elsschot in het Letterenhuis te Antwerpen treden al deze personages voor het eerst samen voor het voetlicht. Het werk en het leven van deze grote Vlaamse auteur wordt geschetst mede aan de hand van zijn persoonlijke en zakelijke archief, dat najaar 2009 door de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap werd verworven.

lees verder

Tentoonstelling 'Georges Simenon, parcours van een Belgische schrijver' | Agendabericht | 14-12-2011

Affiche Georges Simenon
23-09-2011 - 24-02-2012

Op 23 september 2011 opende het Brusselse Museum der letteren en manuscripten zijn deuren in het historisch hart van Brussel, in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Naast de permanente collectie met honderden manuscripten van de hand van grote figuren uit de geschiedenis, zal er ook steeds een programma van tijdelijke tentoonstellingen aangeboden worden.

lees verder

Tentoonstelling 'Elsschot in vertaling' | Agendabericht | 12-08-2010

Voorpagina van 'Tsiis', Friese vertaling van 'Kaas'
03-09-2010 - 31-10-2010

Het werk van Willem Elsschot werd inmiddels vertaald naar dertien talen. Maar wat zegt de kaft over een boek? Niet dat u een boek hierop beoordeelt, maar soms reikt dit wel een interpretatie aan. Natuurlijk staan er grote bollen kaas op de covers van de meeste Kaas-vertalingen, maar de Deense vertaling toont een man die aan het schuiven is met de letters van het woord Gafpa.

lees verder

Tentoonstelling 'Emile Verhaeren en Le Caillou-qui-bique' | Agendabericht | 20-06-2012

Affiche tentoonstelling 'Emile Verhaeren en Le Caillou-qui-bique'
26-06-2012 - 11-11-2012

Stefan Zweig schreef ooit over Le Caillou-qui-bique: 'het is aan het uiteinde van de wereld, en toch – zonder zichtbaar te zijn – is het het kruispunt van Europa'. Caillou-qui-bique is gelegen in Roisin: een uithoek van de Provincie Henegouwen niet zo ver van Valenciennes in Frankrijk.

lees verder

DBNL ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek Den Haag | Nieuwsbericht | 07-12-2012

Nederlandse Taalunie
07-12-2012

DBNL is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De website bestaat uit volledige, gedigitaliseerde literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen.

lees verder

Studiedag 'Metamorfosen van een gemene vos: Reinaert sinds de middeleeuwen' | Agendabericht | 20-03-2014

Prent uit Van den vos Reynaerde
25-04-2014

In de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen vindt op vrijdag 25 april vanaf 10.30 tot 17 uur een studiedag plaats over de figuur van Reinaert de Vos, de sluwe held uit het 13de-eeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde van Willem die Madocke maecte.

lees verder