Zoeken: KU Leuven

10 resultaten

Resultaten

Conferentie 'What do we lose when we lose a library?' | Agendabericht | 20-04-2015

Universiteitsbibliotheek Leuven - Centrale Bibliotheek
09-09-2015 - 11-09-2015

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

lees verder

KU Leuven verwerft uniek 16de eeuws manuscript | Nieuwsbericht | 21-05-2015

Ontmoeting van Abraham en Melchisedek Handschrift
21-05-2015

De universiteitsbibliotheek van de KU Leuven kocht recent een uniek manuscript aan. Het rijk verluchte handschrift met de titel Preparationes ante missam (‘Voorbereidingen voor de mis’) werd in 1582 geschreven in het toenmalige Celestijnenklooster in Heverlee, nu de Campusbibliotheek Arenberg. Dit is het eerste gekende manuscript dat daar werd vervaardigd.

lees verder

Vacature 'Conservator-Restaurator van boeken' | Nieuwsbericht | 22-06-2015

22-06-2015

De KU Leuven is voor de Universiteitsbibliotheek en de Maurits Sabbebibliotheek op zoek naar een Conservator-Restaurator van boeken. De Maurits Sabbebibliotheek fungeert als onderzoeksbibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen voor alle aspecten van het christendom, de christelijke theologie en de interreligieuze en levensbeschouwelijke aspecten die daarmee verband houden. Zij is tevens een door de Vlaamse Overheid erkende erfgoedbibliotheek voor het gedrukte erfgoed van de Vlaamse kerkgemeenschap in een Belgische en Europese context.

lees verder

Vacature KU Leuven: Directeur Kunst en Erfgoed | Nieuwsbericht | 20-05-2016

Sleutel KU Leuven met jaartal 1425
20-05-2016

De nieuw opgerichte dienst Kunst en Erfgoed behoort tot de Rectorale diensten en is bevoegd voor het beheer en de valorisatie van de roerende niet-bibliothecaire erfgoedcollecties van de KU Leuven, zijnde de archieven, de kunstcollecties en de wetenschappelijke collecties.

lees verder

Cultureel erfgoed gescand: maak kennis met de Microdome (filmpje) | Nieuwsbericht | 29-07-2016

Microdome - Foto: stilstaand beeld uit het filmpje
29-07-2016

Grafisch materiaal uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd vormt een rijke bron van onderzoek, maar heeft meer informatie te bieden dan wat het menselijk oog kan waarnemen. Geavanceerde technologieën in de fotografie maken het mogelijk om eeuwenoude geheimen en onzichtbare informatie in het materiaal te ontsluieren.

lees verder

De Gouden Eeuw van de Bijbelstudie | Agendabericht | 05-10-2016

Novum Instrumentum Erasmus
28-10-2016 - 09-12-2016

In 1516, dit jaar exact 500 jaar geleden, gaf Erasmus, de beroemde humanist, zijn Novum Instrumentum uit. Deze Latijns-Griekse versie van het Nieuwe Testament week af van de gangbare Latijnse Vulgaat-versie uit het einde van de 4de, begin 5de eeuw en had een bijzondere invloed in de cultuurgeschiedenis.

Topstuk

Naast topwerken uit de eigen collectie van de Maurits Sabbebibliotheek, kan je er ook een mooi exemplaar van de eerste druk uit het Grootseminarie van Brugge ontdekken.

lees verder

Vacature: Hoofd Roerend Erfgoed en Cultuur, KU Leuven | Nieuwsbericht | 03-06-2014

Centrale Bibliotheek KU Leuven
03-06-2014

De KU Leuven zoekt een verantwoordelijke voor de nieuw op te richten 'Divisie Roerend Erfgoed en Cultuur'. De divisie wordt ondergebracht binnen de structuur van de universiteitsbibliotheek en zal bestaan uit het Tabularium (bijzondere bibliotheekcollecties), het Universiteitsarchief, het Kunstpatrimonium, het (nieuwe) Steunpunt Wetenschappelijke Collecties en de medewerkers van Cultuur en PR. lees verder

Vacature: Hoofd Roerend Erfgoed en Cultuur, KU Leuven | Nieuwsbericht | 03-10-2014

03-10-2014

De KU Leuven zoekt een verantwoordelijke voor de nieuw op te richten 'Divisie Roerend Erfgoed en Cultuur'. De divisie wordt ondergebracht binnen de structuur van de universiteitsbibliotheek en zal bestaan uit het Tabularium (bijzondere bibliotheekcollecties), het Universiteitsarchief, het Kunstpatrimonium, het (nieuwe) Steunpunt Wetenschappelijke Collecties en de medewerkers van Cultuur en PR. lees verder

KU Leuven presenteert virtuele tentoonstelling 'Silentia Fracta' | Nieuwsbericht | 05-02-2015

Blad met muziekschrift
05-02-2015

Silentia Fracta is een online tentoonstelling over de muziekcollectie van het Tabularium van de KU Leuven. Ze werd samengesteld door Lora-Elly Vannieuwenhuysen en Marly Sengers in het kader van hun stage aan het Tabularium van de Centrale Bibliotheek tijdens de masteropleiding Culturele Studies.

lees verder

Tentoonstelling 'Books Under Fire' | Agendabericht | 07-04-2015

Boeken onder vuur
05-07-2015 - 13-09-2015

Vanaf 5 juli 2015 pakt de Universiteitsbibliotheek Leuven uit met ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’. Deze expo presenteert boeken en kunst rond bedreigd erfgoed. Niet enkel de Leuvense bibliotheek kreeg het zwaar te verduren in oorlogstijd. Ook vandaag de dag krijgt erfgoed wereldwijd te maken met vernielingen. Zo zijn er de honderdduizenden manuscripten die enkele jaren geleden in veiligheid gebracht werden voor de bedreiging van extremistische milities in Mali.

lees verder