Zoeken: Facsimile

4 resultaten

Resultaten

Tentoonstelling 'Gedrukte handschriften: schatten uit de kluis' | Agendabericht | 27-08-2010

Sacramentarium van Berthold
03-08-2010 - 29-10-2010

Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst werden boeken met de hand geschreven. Dit betekende dat elk boek uniek was en maar op één plaats raadpleegbaar kon zijn. Een groot aantal van deze vooral middeleeuwse manuscripten werd op indrukwekkende wijze door kunstenaars verlucht ofwel gedecoreerd. Dergelijke boeken zijn in feite allemaal kleine ‘musea' van vaak bijzondere kunstwerken. Sommige daarvan verwierven wereldfaam.

lees verder

FAK(E)simile? (Erfgoeddag 2010) | Activiteit | 19-05-2010

Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica's waardeloos?
12-2009 - 04-2010

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2010 met als thema FAKE? werd in de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan de hand van de eigen collecties een tentoonstelling georganiseerd rond het fenomeen van de facsimile.

lees verder

FAK(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica's waardeloos? | Infopagina | 27-05-2010

Is elke kopie fake?
Zijn replica's waardeloos?
Oordeel zelf!

Een facsimile is fake

Ja, want het is slechts een nabootsing van het origineel
Neen, want elke facsimile is in zekere zin ook een originele uitgave

Een facsimile is altijd een gedrukt werk

Lees verder

Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984: catalogus | Documentatie | 25-06-2010

Catalogus bij een tentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek van België over facsimile's met een beknopt historisch overzicht van de verschillende druktechnieken.

meer info