Zoeken: Erfgoedbibliotheek

3 resultaten

Resultaten

Bewaarbibliotheek | Dossierpagina | 19-05-2010

Automatische compactus - Provinciale Bibliotheek Limburg

In zijn rapport Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake heeft Ludo Simons voor het eerst geprobeerd om het begrip 'bewaarbibliotheek' te definiëren. Hij omschreef dit als volgt:

Lees verder

Erfgoedbibliotheek | Dossierpagina | 28-05-2010

'Erfgoedbibliotheek' is een synoniem voor 'bewaarbibliotheek' maar krijgt onder invloed van het nieuwe erfgoeddiscours een bredere invulling. Tegenwoordig spreken we liever over een erfgoedbibliotheek omdat hun opdracht meer omvat dan louter de bewaarfunctie. Een erfgoedbibliotheek vervult immers - volgens de regels van de kunst - alle basisfuncties van een collectiebeherende instelling: verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Lees verder

Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen | Documentatie | 27-10-2010

Voorpagina van de publicatie

Informatie over de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen, een collectie die wordt beheert door het Mechels Stadsarchief.

website openen | meer info