Zoeken: Boekrestauratie

8 resultaten

Resultaten

Avondcursus boekrestauratie | Nieuwsbericht | 08-08-2010

Boekrestauratie
08-08-2010

In september 2010 start aan het Nationaal Archief in Den Haag de tweejarige avondcursus boekrestauratie. Deze avondcursus biedt de noodzakelijke theoretische en praktische basis voor wie het restauratievak op professionele wijze wil uitvoeren, maar niet de mogelijkheid heeft om een meerjarige dagopleiding te volgen.

lees verder

Hoe selecteer je een boek- of archiefrestaurator? | Documentatie | 17-04-2014

Voorpagina van de publicatie
de Valk, Marijn. "Hoe selecteer je een boek- of archiefrestaurator?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2014, no. 3 (2014).

Een succesvolle restauratie staat of valt met betrokkenheid van zowel de restaurator als de opdrachtgever. Het beroep van restaurator is vrij en er is in Vlaanderen geen algemeen geldend kwaliteitsmerk. Hoe beoordeel je welk conserveringswerk je welke restaurator in handen geeft? En welke garanties kun je als instelling, of ook als particulier,...

tijdschriftartikel openen | meer info

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: de uitdagende restauratie van een 13e-eeuws handschrift | Nieuwsbericht | 25-07-2016

Detail uit een miniatuur op folio 129 verso van de Rijmbijbel
25-07-2016

De Koninklijke Bibliotheek van België mag onder haar collecties het oudste en tevens rijkst gedecoreerde handschrift van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant rekenen. Het in 1271 gecomponeerde werk draagt als eigenlijke titel Scolastica in dietschen en is een vertaling én eigenzinnige bewerking van het theologische studieboek Historia scholastica van Petrus Comestor ofte Pierre le Mangeur († 1179), met in een tweede deel Die Wrake van Jherusalem.

lees verder

Nocturne in de KBR: Metamorfosen | Agendabericht | 30-08-2017

Metamorfosen_Icarus
07-12-2017

Al meer dan 2.000 jaar beïnvloedt Ovidius’ meesterwerk de Metamorfosen de wereldliteratuur. Het wordt ook vandaag nog gelezen op school, becommentarieerd, vertaald en geïllustreerd. Librarium toont prachtige uitgaven van de Metamorfosen, maar ook boeken die erdoor beïnvloed zijn.

lees verder

Laatmiddeleeuws Leuvens Vlaams Topstuk geconserveerd | Nieuwsbericht | 03-07-2013

Collectanea Adriani, Centrale Bibliotheek, KU Leuven
03-07-2013

De Leuvense Universiteitsbibliotheek heeft een belangrijk laatmiddeleeuws manuscript in haar bezit dat sinds 2008 werd opgenomen in de lijst van de Vlaamse Topstukken. Door een cofinanciering met de Vlaamse gemeenschap (Agentschap Kunsten) werd dit handschrift geconserveerd. Het manuscript is een universitair 'werkschrift', dat dateert van het einde van de vijftiende eeuw tot circa 1515.

lees verder

Word wat je wil: Restaurantievakman van papier | Nieuwsbericht | 19-07-2013

Peservatie van boeken in de Provinciale Bibliotheek limburg
19-07-2013

Vanaf september werkt SYNTRA Limburg voor de opleiding Restauratievakman van papier samen met de Provinciale Bibliotheek Limburg. De cursisten zullen enkele stukken uit de erfgoedcollectie van de bibliotheek conserveren en restaureren.

Deze vierjarige opleiding geeft de cursisten een grondige vakkennis en leert hen de technische vaardigheden die nodig zijn om als medewerker in een erfgoedinstelling of zelfstandige expert aan de slag te gaan.

lees verder

Lezingen 'East is East and West is West' | Agendabericht | 24-10-2013

Boekrestaurator aan de slag met een boekband
07-11-2013

De Vakgroep Boek van de sectie Boek, Papier en Fotografische Materialen van Restauratoren Nederland organiseert op donderdagnamiddag 7 november een lezingennamiddag onder de titel 'East is East and West is West'. Vier Nederlandse boekrestauratoren geven een lezing over aspecten van boekbanden van hier en elders. De lezingen vinden plaats in de Grote Vergaderzaal van de UB Leiden.

lees verder