Zoeken: abdijbliotheken

3 resultaten

Resultaten

Tentoonstelling 'Sprekende portretten van klooster- en abdijbibliothecarissen' | Agendabericht | 15-04-2015

Tentoonstelling 'Sprekende portretten van klooster- en abdijbibliothecarissen'
26-04-2015 - 02-05-2015

Ter gelegenheid van de Erfgoeddag 2015 organiseert de Maurits Sabbebibliotheek in samenwerking met het CRKC op 26 april de tentoonstelling ‘Abdijbibliothecarissen. Portretten van bijzondere boekenbewaarders’. Bezoekers krijgen dan de kans om op twee locaties, de Maurits Sabbebibliotheek en de bibliotheek van de abdij van Park, een verschillende reeks fotoportretten van deze erfgoedbeheerders en hun klooster of abdij te bewonderen en om hun boeiende persoonlijke verhalen te beluisteren.

lees verder

Start onderzoeksproject 'Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen' | Nieuwsbericht | 17-11-2014

Pater bij compacusrekken in bibliotheekmagazijn
17-11-2014

Een onderzoeksteam van de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven) is begonnen aan het project ‘Abdijbibliothecarissen. De laatste getuigen’. Klooster- en abdijbibliothecarissen worden geinterviewd om het verhaal over hun beroep en de kennis die daarbij komt kijken voor komende generaties te bewaren. Op die manier hopen de initiatiefnemers van dit project bijzondere getuigenissen van klooster- en abdijbibliothecarissen te bewaren en zorgvuldig te ontsluiten. lees verder

Onderzoek 'Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen' | Activiteit | 17-11-2014

Pater bij compacusrekken in bibliotheekmagazijn
10-2014 - 10-2015

Dit project het project verzamelt bijzondere getuigenissen van klooster- en abdijbibliothecarissen om bij te dragen aan de bescherming van een waardevol stuk materieel en immaterieel bibliotheekerfgoed. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek adviseert het onderzoeksteam.

lees verder