Zoeken in Nieuws: 2014

Resultaat 1 - 10 van 125

Resultaten

Rapport over digitale noden in de cultureel-erfgoedsector gepubliceerd

Oud boek in een serverruimte
07-04-2014

Naar aanleiding van de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) stelden medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed en Amsab-ISG begin 2014 een behoeftenbepaling op voor de erfgoedbibliotheken, de musea en de culturele archieven.

lees verder

Doeboek muzikaal erfgoed online

Fichebak
28-06-2014

Partituren, opnames, foto’s, programmaboekjes en affiches, uniformen, facturen, beleidsplannen en subsidiedossiers, contracten, repetitieschema’s of instrumenten: documenten en objecten zijn een vaste waarde binnen elke professionele en vrijwillige organisatie. Je bezit rekken en kasten vol erfgoed dat informeert, bewijst, inspireert, ondersteunt, identificeert, herinnert ... Dit erfgoed verbergt een rijkdom aan mogelijkheden, die je wil koesteren en bewaren. Maar zorg dragen voor die documenten en objecten roept vaak heel wat vragen op.

lees verder

CO7 volgt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op als winnaar van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed

Portret van Erfgoedcel CO7
15-10-2014

Vorig jaar won de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2012-2013. Op Het Groot Onderhoud van FARO en de Adviescommissie reikte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de prijs voor 2013-2014 uit aan CO7 (CultuurOverleg Zeven). lees verder

Maak kennis met onze secretaris-penningmeester

24-12-2014

In het decembernummer van META stelt onze bevlogen secretaris-penningmeester zich voor. An Renard is directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen en nauw betrokken bij een resem boek- en bibgerelateerde organisaties en projecten.

'Samenwerken blijft de boodschap' volgens An, en daar sluiten we ons als netwerkorganisatie natuurlijk graag bij aan. Het volledige interview leest u via de website van de VVBAD.

 

lees verder

Veilingcatalogi en andere oude drukken KMSKA nu in STCV

Titelpagina van een veilingcatalogus
22-01-2014

De collectie oude drukken van het KMSKA is niet zo groot, maar bevat vaak unieke veilingcatalogi. Die zijn nu te vinden in de Short Title Catalogus Vlaanderen. lees verder

Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen

Voorpagina publicatie
07-05-2014

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) publiceert de Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het boek brengt het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de zes erkende erediensten in Vlaanderen in kaart: de anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants-evangelische en de rooms-katholieke eredienst. Het rapport dient als instrument om het beleid rond behoud en beheer van religieus erfgoed op een duurzame manier verder uit te bouwen.

lees verder

DocSafe: Interuniversitaire opleiding in digitaal informatiemanagement

Certificat inter-universitaire en management de l'information numérique
29-07-2014

DocSafe is een nieuwe, multidisciplinaire opleiding in digitaal informatiemanagement. De opleiding behandelt zowel organisatorische, juridische als technische aspecten.

lees verder

Zorgen om het Belgische erfgoed: petitie tegen bezuinigingen

Standbeelden van ruiters met lansen voor het gebouw van de KBR
06-11-2014

Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen), Frank Willaert (Universiteit Antwerpen), Ingrid Falque (Université Catholique de Louvain) en Bram Caers (Universiteit Antwerpen) uiten hun bezorgdheid om de geplande bezuinigingen voor federale wetenschappelijk instellingen. Binnen de eerste drie dagen werd hun petitie 'Zorgen om het Belgische erfgoed' alvast 400 keer ondertekend.

lees verder

Crowdfunding voor heemkringen: leer online fondsen werven met Boekensteun

Voorbeeld van een Boekensteunflyer
27-02-2014

Ook heemkundige verenigingen hebben papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking. Zij kunnen daarvoor nu een inzameling starten via de website ‘Boekensteun’. Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt Boekensteun erfgoedverenigingen bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. Ze doen daarbij nuttige kennis op voor andere fondsenwervingsacties.

lees verder

Vacature: Hoofd Roerend Erfgoed en Cultuur, KU Leuven

Centrale Bibliotheek KU Leuven
03-06-2014

De KU Leuven zoekt een verantwoordelijke voor de nieuw op te richten 'Divisie Roerend Erfgoed en Cultuur'. De divisie wordt ondergebracht binnen de structuur van de universiteitsbibliotheek en zal bestaan uit het Tabularium (bijzondere bibliotheekcollecties), het Universiteitsarchief, het Kunstpatrimonium, het (nieuwe) Steunpunt Wetenschappelijke Collecties en de medewerkers van Cultuur en PR. lees verder