Mediacoachopleiding voor erfgoedbibliotheken

Foto: Gutenberg op een mediaconsole van Conn3ct

In 2015-2017 coördineerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het mediawijze project Conn3ct. Dit werd mee vormgegeven binnen de opleiding Mediacoach van Mediawijs. In 2019 start FARO met een eigen opleiding speciaal voor erfgoedbibliotheken en archieven. De ervaringen die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Bibliotheek Hasselt Limburg o.a. met Conn3ct opdeden zullen binnen dit intensieve maar erg inspirerende traject gedeeld worden.

Waarom mediawijsheid?

De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Het behoeft geen betoog dat mediawijsheid ook voor de cultureel-erfgoedsector een zeer belangrijk aandachtpunt is.  

Al enkele jaren organiseert Mediawijs samen met enkele partners met succes de opleiding Mediacoach specifiek voor professionals die werken met kinderen en jongeren en mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

FARO wil de doelgroep van de Mediacoach-opleiding uitbreiden naar de cultureel-erfgoedsector. Daarom ontwikkelden we samen met Mediawijs de aangepaste opleiding Mediacoach Erfgoed. Bij wijze van piloot legt de eerste editie van 2019 de focus op archieven en erfgoedbibliotheken. De inhoud van enkele opleidingsonderdelen zijn op maat van archieven en erfgoedbibliotheken die mediawijsheid binnen de organisatie en de publiekswerking willen implementeren.

Het opleidingstraject Mediacoach Erfgoed biedt een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Maar de focus ligt ook op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Er worden inspirerende praktijkvoorbeelden binnen de cultureel-erfgoedsector getoond én concrete tools die aan de deelnemers inspiratie bieden om zelfstandig een project binnen de eigen organisatie op te zetten.

Een mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/Zij/X neemt een coachende rol op binnen zijn/haar/x team.

Doelpubliek

De opleiding is voor professionals en vrijwilligers werkzaam in archieven en erfgoedbibliotheken of die werken met documentair erfgoed. Ook pas afgestudeerden met een passie voor erfgoed en (digitale) media zijn welkom.

Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig maar moeten wel ons enthousiasme over de mogelijkheden van digitale media delen. Dit vereist enkele basisnoties m.b.t. sociale media.

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach Erfgoed bestaat uit:

  • Sessies: tijdens de sessies staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal workshops. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor projectbegeleiding (zie het project).
  • Een online traject (MOOC Mediacoach): de theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip in the classroom-principe en toelichting van experts tijdens de sessies. 
  • Het project: elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt. Deze geven een beeld van wat een project kan inhouden. Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur verspreid over het volledige traject dat een jaar duurt. Het project wordt voorgesteld tijdens de laatste projectsessie.

Voor meer info zie de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-09-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)