Enquête RDA

Foto van een hand die een enquête invult

Enquête

De Nederlandse RDA-commissie is benieuwd naar de bekendheid en het gebruik van Resource Description and Access in de gehele Nederlandstalige erfgoedsector. Om hier zicht op te krijgen, heeft de commissie een enquête opgesteld, bestaande uit 15 vragen (het invullen duurt ca. 5 minuten). Ze zouden u zeer dankbaar zijn als u deze enquête zou willen helpen verspreiden over de sector en in zou willen vullen voor 1 maart 2018.

RDA-commissie

Resource Description & Access (RDA) is een nieuwe internationale standaard voor de catalogiseerpraktijk. De Nederlandse koepelorganisatie FOBID heeft een RDA-commissie ingesteld die de toepassing van RDA in Nederland coördineert. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek, universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken, hogeschoolbibliotheken, speciale en wetenschappelijk bibliotheken. Meer over het doel en de taken van deze commissie is te vinden op de FOBID-website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-02-2018
  • |
  • Tom Swaak (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)