Onderzoek van Europees Parlement onderstreept belang bibliotheken voor mediageletterdheid

Omslag van een baanbrekend rapport over de laatste vrijplaats van de verlichting

In een recent gepubliceerd onderzoek door prof. dr. Frank Huysmans, gemaakt in opdracht van het Europees Parlement, wordt de rol van bibliotheken onderstreept voor informatie- en mediageletterdheid. Bibliotheekmedewerkers helpen gebruikers de weg te vinden naar de juiste informatie, maar daarnaast helpen ze mensen meer en meer op weg met mediageletterdheid in het algemeen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol die bibliotheekmederwerkers spelen in het doorgeven van internetvaardigheden aan gebruikers. Dit maakt dat de gebruikers zelfstandiger en kritischer worden en beter functioneren in een informatie- of kennismaatschappij.

Het rapport verstrekt enkele aanbevelingen voor de beleidsmakers:

  • De rol van bibliotheken voor de promotie van om het even welke vorm van geletterdheid, moet worden vastgelegd in officiële beleidsdocumenten
  • Bibliotheken moeten ondersteund worden om leercentra te worden voor gemeenschappen
  • Bibliotheken moeten betrokken worden bij initiatieven die mensen moeten helpen om zo goed mogelijk te functioneren in het informatietijdperk
  • Europese onderzoeksprogramma's moeten uitzoeken welke aanpak het beste werkt bij de promotie van informatiegeletterdheid
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-01-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)