Gezamenlijke projectoproep Duitstalige en Vlaamse Gemeenschap

Zetel van de regering van de Duitstalige Gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats.

Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

De ondersteuning bedraagt maximaal 5.000 euro per goedgekeurde aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2017 worden ingediend.

Bijkomende informatie

Via de volgende links vindt u nadere toelichting in het Nederlands en in het Duits.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor de projectoproep 2018 kunt u hier vinden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-10-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)