Vormingstraject 'Het Atelier - de kunst van friendraising'

Opgehouden hand vraagt om geld

Vanaf januari 2018 start Emolife Belgium een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Tijdens het eerste jaar neemt Emolife via tien dagmodules honderd geselecteerde deelnemers en hun organisaties mee in een boeiende ontdekkingstocht van de mogelijkheden die fundraising biedt.

Het tweede en derde jaar zetten zeven geïnteresseerde organisaties een stap verder, door met Emolife hun fundraisingstrategie te verdiepen en te concretiseren. Naast deze zeven organisaties krijgen de andere geselecteerde organisaties de kans om mee te kijken als bevoorrechte getuigen.

Na het voltooien van dit traject zijn de deelnemers in staat om meer financiële middelen te verwerven op een respectvolle en integere manier zodat zij verder groeien en hun dromen kunnen waarmaken. 

Organisaties zonder commercieel doel uit de culturele sector krijgen de kans om deel te nemen. Om iedereen gelijke kansen te geven worden de kandidaten onderworpen aan een objectieve selectieprocedure. Naast medewerkers uit de Vlaamse culturele organisaties worden ook bestuurders betrokken. Iedereen is immers fondsenwerver.

Naast de Vlaamse inbreng in het project wordt van elke betrokken speler een financiële bijdrage gevraagd. Afhankelijk van de grootte van de culturele organisatie, berekend op basis van de omzet, varieert de bijdrage. De deelnemende organisaties betalen een jaarbijdrage die aan het begin van elk werkjaar wordt gefactureerd. Meer informatie en de precieze bedragen vindt u hier.

Inschrijven

Geïnteresseerde instellingen kunnen zich inschrijven tot 30 november via de inschrijvingsmodule.

Informatie

Voor meer concrete informatie over het traject, de selectiecriteria en de prijsbijdrage, kan u Natacha Platevoet contacteren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-10-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)