OCE voert actie voor beloofde financiële inhaaloperatie

Het Overleg Cultureel Erfgoed vraagt als vertegenwoordiger van de gehele sector aandacht voor het nijpende financiële tekort in de culturele sector.

OCE stelt dat het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet kansen en uitdagingen creëert, maar dat zonder bijkomende financiële steun deze nooit verwezenlijkt zullen worden.
De tijd is rijp om de inhaalactie, die al jaren op zich laat wachten, in gang te zetten.

"Samen, als een georganiseerde sector, vragen wij, of meer zelfs eisen wij, dat er samen met de inwerkingtreding van het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet een einde komt aan de onderfinanciering in ons werkveld. Wij roepen de hele Vlaamse regering op om aan de structurele achteruitstelling een einde te maken en werk te maken van de jarenlang voorgehouden inhaaloperatie."

Met deze oproep wil OCE beleidsmedewerkers en creatieve geesten uit de sector aanzetten om mee te werken aan acties die de roep om meer middelen kracht kunnen bij zetten.
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil hierbij de erfgoedbibliotheken bijkomend oproepen om deze kans aan te grijpen en mee te denken aan deze acties.

Aarzel niet en sluit u aan bij de werkgroep. Ideeën voor acties zijn steeds welkom en worden verzameld via het e-mailadres info@overlegcultureelerfgoed.be.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-07-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)