Save the date - Infosessies Transitiereglement

Bibliotheca Wittockiana

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. 

De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Overzicht infosessies

Tijdens de volgende infosessies wordt het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toegelicht. Noteer alvast één van deze data:

  • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017
  • Limburg: VAC Hasselt - 28 augustus 2017
  • West-Vlaanderen: nog te bevestigen - 5 september 2017
  • Antwerpen: De Nieuwe Vrede - 6 september 2017
  • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017 

Meer informatie volgt binnenkort, de stand van zaken van de provincies vindt u alvast op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Heeft u vragen?

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-07-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)