Maak kennis met onze projectmedewerker DBNL

Op 2 april startte Charles Derre als projectmedewerker voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

 

Charles is moraalfilosoof (Universiteit Gent) en neerlandicus (Universiteit van Amsterdam) van opleiding. Hiervoor werkte hij twee jaar als redacteur voor uitgeverij De Bezige Bij. Zijn belangstelling voor de DBNL ontstond toen hij aan de universiteit het vak teksteditie volgde en daarvoor veelvuldig de digitale bibliotheek moest raadplegen.

 

Als projectmedewerker is Charles het eerste aanspreekpunt voor de DBNL in Vlaanderen. Hij zorgt voor de opvolging van het project en zet zich in om het gebruik en de zichtbaarheid van de website in Vlaanderen te verhogen. Daartoe organiseert hij het overleg tussen de diverse Vlaamse actoren, coördineert hij de aanlevering van titels vanuit de Vlaamse collecties en zet hij initiatieven op die de DBNL promoten. Hij werkt hiervoor nauw samen met de DBNL-coördinator van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-07-2017