Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

Provinciale Bibliotheek Limburg © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Stefan Tavernier

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs. Vanaf 1 juli gaat deze effectief van kracht.

Wat is de gereglementeerde boekenprijs?

Op zijn website licht Sven Gatz dit onderwerp toe: "De gereglementeerde boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk. De gereglementeerde boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden."

In lijn met dit uitvoeringsbesluit werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites; een voor de professionals gekoppeld aan de isbn-databank waarvan de informatie doorstroomt naar een publiek toegankelijke webstek op www.boekenprijs.be.

Vragen uit de bibliotheeksector

De nieuwe regeling heeft ook impact op het aankoopbeleid van erfgoedbibliotheken die tot nog toe vaak hogere kortingen konden bedingen. Naar aanleiding van enkele terugkerende vragen uit de sector publiceerden onze collega's van de VVBAD enkele toelichtingen op hun website:

 • Als de bibliotheken voor hun overheidsopdrachten een korting krijgen van ten hoogste 20% en de verstrekte gratis diensten binnen het toepassingsgebied blijven, is er geen probleem en kan de overheidsopdracht gewoon verder uitgevoerd worden.
 • Vanaf 30 juni zal het bedrag voor het systeem van ‘gunning via aangenomen factuur’ (bestelbon) door de federale overheid worden opgetrokken van 8.500 euro naar 30.000 euro. Als er met een bestelbon gewerkt wordt in plaats van met offertes kan de aanpassing naar het nieuwe kortingspercentage meteen gebeuren en moet er geen gunningsprocedure opgestart worden.
 • Als de korting geen rol heeft gespeeld bij de gunning en als er geen gratis diensten werden aangeboden die buiten het toepassingsgebied vallen in de kwalitatieve criteria van de gunning, dan moet er geen nieuwe procedure opgestart worden en kan het lopende contract aangepast worden.
 • Tot een bedrag van 85.000 euro (excl. BTW) kan volgens de huidige Regelgeving Overheidsopdrachten een nieuwe opdracht vrij snel worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Boven dit bedrag zal de opdracht gepubliceerd moeten worden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dit bedrag verhoogd tot 135.000 euro (excl. BTW).
  Meer informatie over de Regelgeving Overheidsopdrachten kun je hier  vinden.
 • Bij een offerte zonder exclusiviteitsrecht en zonder de verplichting om een vaste minimale hoeveelheid af te nemen kan de lopende opdracht ‘beëindigd’ worden door geen bestellingen meer te plaatsen binnen deze raamovereenkomst. In de andere gevallen zal de lopende opdracht met wederzijds akkoord of eenzijdig beëindigd moeten worden.
 • Het decreet is enkel van toepassing op boeken die verschijnen vanaf 1 juli 2017, of die voor de eerste maal worden geïmporteerd vanaf 1 juli 2017.
 • Als boeken onder de gereglementeerde boekenprijs vallen, dan zullen deze boeken in de referentiedatabank www.boekenprijs.be  te vinden zijn. Boeken die niet in de databank opgenomen zijn, vallen niet onder het decreet.
  Deze databank is vanaf 1 juli te consulteren. Daarnaast kan je via deze website ook eventuele inbreuken melden en vind je er een rubriek met veelgestelde vragen.
 • De lopende contracten moeten individueel nagekeken worden om te achterhalen of ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van het decreet. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de manier waarop de toewijzing gebeurde. Bij twijfel of met specifieke vragen neemt u best contact op met de juridische dienst van de gemeente of andere specialisten.
 • Nieuwsbericht
 • |
 • 28-06-2017
 • |
 • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)