Uitvoeringsbesluit Cultureelerfgoeddecreet definitief goedgekeurd

Logo: Vlaamse Overheid

Op 20 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 definitief goed.

Het decreet wordt aangevuld door het uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering specificeert hierin enkele voorwaarden en criteria en verfijnt een heel aantal procedures. Ze legt regels vast voor verantwoording, toezicht en evaluatie en bepaalt regels voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en de advisering van aanvraagdossiers.

Op 31 maart 2017 kreeg het Uitvoeringsbesluit een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Een tweede principiële goedkeuring van het Cultureelerfgoeddecreet volgde op 5 mei 2017 na advies van Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op 14 juni 2017 werden nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-06-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)