Subsidies voor samenwerkingsprojecten

Culture/Cultuur

Afgelopen week lanceerde minister van Cultuur Sven Gatz een oproep in het kader van twee subsidielijnen die aanzetten tot samenwerking. Hiervoor worden extra middelen uitgetrokken. Bij het eerste initiatief moet er over de taalgrenzen heen samengewerkt worden. In de tweede oproep staan cross-sectorale partnerprojecten centraal. Ook erfgoedbibliotheken kunnen intekenen.

Cultureel samenwerkingsakkoord Vlaamse en Franse gemeenschap

Culturele organisaties die in 2018 een samenwerking opzetten met een Franstalige partner uit Brussel of Wallonië kunnen een projectvoorstel indienen. De minister en zijn collega-minister Greoli van de Franse gemeenschap maken voor deze derde projectoproep 160.000 euro vrij binnen het Cultureel Akkoord.

Lokale, regionale of landelijke organisaties uit de kunstensector, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, erfgoed of lokaal cultuurbeleid komen in aanmerking. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of om reeds bestaande projecten die u wil uitbreiden, om een sterk uitwisselingsproject of een publieksevenement.

Indiendatum is uiterlijk 15 oktober 2017. De goedgekeurde projecten worden ondersteund met 5.000 euro of 10.000 euro. Meer informatie en het indienformulier vindt u op: www.cultuurculture.be.

Innovatieve partnerprojecten

De minister lanceerde ook een nieuwe oproep voor innovatieve partnerprojecten. Die moeten uit minstens twee partners bestaan waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, enz.

De beoordeling van de innovatieve partnerprojecten gebeurt aan de hand van drie criteria, de cross-sectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin.

De deadline om dossiers in te dienen is 30 september 2017. Projecten starten ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag en duren maximaal 1 jaar. De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project, het totaalbudget bedraagt 305.000 euro. Meer informatie vindt u op: www.cjsm.be/cultuur

Bron: Sven Gatz press room en Departement CJM

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-06-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)