Nieuwe directeur Museum Meermanno

Sandra Bechtholt - Foto: Patricia Nauta

Museum Meermanno | Huis van het boek krijgt een nieuwe directeur. Vanaf 6 juni 2016 zal Sandra Bechtholt deze taak op zich nemen.

Momenteel is zij hoofd Marketing & Communicatie en lid van het managementteam bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Zij is daar verantwoordelijk voor het beleid op die terreinen en voor de ontwikkeling van educatieve programma’s, evenementen en exposities. Daarnaast is zij bestuurslid van de sector PR & Marketing van de Nederlandse Museumvereniging.

Huis van het boek als netwerkmuseum

Na een bestuurlijke fusie met de KB is er een ambitieus plan ontwikkeld om Museum Meermanno | Huis van het boek om te vormen tot een netwerkmuseum. Het Huis van het boek zal zijn activiteiten langs verschillende wegen ontplooien: scholen bedienen met educatieve pakketten en bibliotheken met mobiele presentaties onder het motto ‘Boek in beweging’. Daarnaast zal het prachtige ‘Huis van de baron’ waarin het museum is gevestigd, dienst doen als laboratorium voor onderzoeken, experimenten, ontmoetingen, presentaties en tentoonstellingen voor specifieke doelgroepen uit het boekenveld in brede zin. Tot slot zal er ook een digitale variant van het Huis van het boek ontwikkeld worden.  

Museum Meermanno | Huis van het boek staat voor een overgang van een klein museum voor de liefhebber naar een museum dat ook succes heeft bij het grote publiek. Sandra Bechtholt brengt naast ervaring en deskundigheid veel enthousiasme mee om de transitie van Museum Meermanno | Huis van het boek in goede banen te leiden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-05-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)