Vacature: Onderzoek(st)er Koninklijke Bibliotheek van België en Rijksarchief

Facade Koninklijke Bibliotheek van België

Het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek van België zijn federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. In het kader van het project Brain-be PROMISE (PReserving Online Multiple Information: Towards a Belgian Strategy) zijn zij op zoek naar een onderzoek(st)er.

Het onderzoeksproject PROMISE wil een gemeenschappelijke strategie ontwikkelen voor de preservering van het Belgische web. De verschillende fasen van het project zijn:

 1. De goede praktijken identificeren in het domein van de archivering van het web
 2. Een pilootproject voor de archivering van het Belgische web uitwerken
 3. Gevallen van gebruik identificeren voor de wetenschappelijke studie van het Belgische web

Het project beslaat een periode van twee jaar.

Inhoud van de functie


Als onderzoek(st)er:

 • Vergelijkt en analyseert u de goede praktijken op het vlak van de selectie van de te archiveren informatie (gegevens) evenals op het vlak van terbeschikkingstelling van deze gegevens aan het publiek;
 • Bestudeert u de wettelijke opdrachten van beide federale wetenschappelijke partnerinstellingen teneinde de respectieve verantwoordelijkheden van elke instelling betreffende de archivering van het Belgische web vast te stellen;
 • Redigeert u voorstellen voor een gemeenschappelijke strategie van archivering van het web;
 • Bepaalt u welk deel van het Belgische web moet worden gearchiveerd voor de toekomstige generaties;
 • Identificeert u casestudy’s voor het pilootproject van archivering van het web;
 • Formuleert u aanbevelingen voor de ontwikkeling op lange termijn van een strategie van archivering van het web in België.

Als projectmedewerker:

 • Neemt u actief deel aan de werkvergaderingen en de seminaries;
 • Stelt u onderzoeksrapporten op en redigeert u publicaties;
 • Draagt u bij tot de ontsluiting en de verspreiding van het onderzoek, o.a. door een studiedag te organiseren.

Daar u uw taken uitoefent in zowel de Koninklijke Bibliotheek van België als in het Rijksarchief in de hoedanigheid van wetenschappelijk projectmedewerk(st)er, staat u onder het toezicht van beide institutionele promotoren van het project. Deze functie vereist een nauwe samenwerking met de projectpromotoren alsook met de andere onderzoekers die met dit project zijn verbonden.

Profiel

Gedragscompetenties:

 • U toont betrokkenheid en geeft blijk van wilskracht en ambitie om resultaten te genereren en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties (de doelstellingen bereiken);
 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw meningen en ideeën te delen (in teamverband werken);
 • U plant en beheert uw eigen ontwikkeling op actieve wijze in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambitie, door uw eigen functioneren op kritische wijze in vraag te stellen en u doorlopend te verrijken met nieuwe ideeën en benaderingen, competenties en kennis (zelfontwikkeling).

Technische competenties:

 • Basiskennis van de instrumenten en applicaties voor de ontwikkeling van websites.
 • Goede kennis inzake digitale archivering.
 • Kennis van de opdrachten en de werking van de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rijksarchief.
 • Uitstekende redactionele vaardigheden.

Diploma/ervaring:

 • Ofwel bent u houder van een diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in een van de volgende richtingen:
  • Bibliotheekwetenschappen
  • Archiefwetenschappen (meer bepaald digitaal archiveren)
  • Informatie- en communicatiewetenschappen en -technologieën
  • Digitale menswetenschappen (Digital humanities)

In dit geval is er geen ervaring vereist.

 • Ofwel bent u houder van een diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in een van de volgende richtingen:
  • Menswetenschappen / sociale wetenschappen
  • Informaticawetenschappen

En levert u het bewijs van minimum twee jaar ervaring in een functie in verband met de informatie- en communicatietechnologieën of in een functie die u bekleedde binnen een bibliotheek of archiefcentrum.

 • U kunt ook aan de selectie deelnemen indien u houder bent van een diploma dat u vroeger hebt verkregen en dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s.

Troeven:

 • U beschikt over praktische ervaring in het beheer van wetenschappelijke projecten waaraan meerdere instellingen deelnemen.
 • U heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 • U beschikt over nuttige ervaring in digitaal archiveren.
 • Basiskennis van het Frans.
 • Kennis van het Engels.

Wat bieden wij?

Arbeidsvoorwaarden:
U krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur per week) van bepaalde duur, i.e. één jaar vanaf 1 juli 2017, als geattacheerd onderzoeker. De overeenkomst is met één jaar hernieuwbaar bij het Algemeen Rijksarchief.

Werkrooster:
Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur.

Werkplaats:
Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel.
Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel.

Vergoeding:

 • 35 191,79 € (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW10.
 • 41 625,39 € (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW11 (na twee jaar wetenschappelijke anciënniteit).

Voordelen:

 • Terugbetaling verplaatsingskosten van het woon-werkverkeer indien gebruik van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (dichtbij het station Brussel-Centraal).
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen.
 • Verlofregeling: 26 dagen per kalenderjaar.
 • Goede, stimulerende en aangename werksfeer.

U vindt alle informatie (voordelen …) in verband met werken in de federale instanties op Fedweb (www.fedweb.be), de portaalsite van het federaal personeel.

De selectieprocedure

U dient uw curriculum vitae, een motivatiebrief evenals een presentatie van één bladzijde (beschouwingen over de vraagstelling, de methode, de bronnen van het onderzoeksproject) ten laatste op 28 mei 2017 op te sturen naar het adres hr@kbr.be met als referentie KBR-2017-13.

Indien we meer dan 6 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, maken we een eerste selectie op basis van de cv’s en de motivatiebrieven.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 8 juni 2017. De mondelinge proef zal 40 minuten duren en heeft tot doel uw motivatie te beoordelen alsook uw voeling met de functie evenals uw technische en gedragscompetenties. Om te slagen dient u 60% te behalen.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kunt u:

 • Redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen;
 • Een advies vragen betreffende de aanpassing van uw werkpost.

Meer informatie?

Over de functie:

Sophie Vandepontseele
Directeur van de Operationele directie Hedendaagse verzamelingen in de Koninklijke Bibliotheek van België
Tel.: +32 (0)2 519 53 93
sophie.vandepontseele@kbr.be


Rolande Depoortere
Diensthoofd Digitale Preservering en Toegang bij het Rijksarchief
Tel.: +32 (0)2 548 38 25
rolande.depoortere@arch.be

Over de selectieprocedure:

Anneleen Wellens,
HR-assistente
+32 (0)2 519 53 51
anneleen.wellens@kbr.be

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 12-05-2017
 • |
 • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)