Stel u kandidaat als commissielid of expert cultureel erfgoed

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar kandidaten voor de adviescommissie Cultureel Erfgoed en de pool van experten binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 om subsidiedossiers te beoordelen en het beleid vorm te geven.

Bent u een erfgoedprofessional, medewerker uit de cultureel-erfgoedsector of hebt u een bijzondere voeling met cultureel erfgoed en wilt u uw kennis en ervaring inzetten om het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen te ondersteunen? Stel u dan voor 15 mei 2017 kandidaat via www.iedereenkanzetelen.be.

Adviescommissie Cultureel Erfgoed

Als lid van de adviescommissie ziet u toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies. U formuleert beleidsgericht advies aan de Vlaams minister van Cultuur op basis van de advisering in de beoordelingscommissie. En u staat mee in voor de afstemming van de adviezen van de beoordelingscommissies.

Pool van experten

De pool van experten bestaat uit een 125-tal experten voor de advisering van aanvragen. Daaruit worden de commissieleden, -voorzitters en externe experten geselecteerd die advies uitbrengen. Wie lid is van de pool van experten kan gevraagd worden om deel uit te maken van een (tijdelijke) beoordelingscommissie of om op te treden als extern expert.

Een beoordelingscommissie adviseert over:

  • de aanduiding als cultureelerfgoedinstelling
  • aanvragen voor indeling van een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie op landelijk of op regionaal niveau
  • aanvragen voor werkingssubsidies: voor de uitvoering van functies en voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk of regionaal niveau

Een extern expert adviseert over:

  • aanvragen voor kwaliteitslabels van collectiebeherende organisaties
  • aanvragen voor projectsubsidies

Meer informatie vindt u hier.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-04-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)