Naar een collectieplan in 6 stappen

Cover van de brochure 'Naar een collectieplan in 6 stappen'

De opmaak van een collectieplan is geen eenvoudige klus. Daarom maakte FARO de brochure 'Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief.' Medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken vinden hierin een handige leidraad die hen stap voor stap begeleidt naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’.

De publicatie is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u helpt bij het uittekenen van een doordacht collectiebeleid, en is onder andere gebaseerd op de ervaringen van de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-09-2016
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)