Campagne 'Boek tijd voor een boek'

Logo van de campagne Boek tijd voor een boek

Boek tijd voor een boek. Met deze leuze en gelijknamige campagne willen Boek.be en BoekenOverleg recreatieve lezers aansporen om in hun elektronische dan wel zakagenda bewust tijd vrij te maken om te lezen.

Op 21 juni 2016 gaat de campagne van start met een leesmarathon in Antwerpen (Theaterplein), Brussel (Muntplein) en Gent (Kouter). Vanaf die dag kan men ook op de website tijdsbesparende tips vinden. De campagne, ondersteund door Minister van Cultuur Sven Gatz, zal verder actief uitgerold worden tot en met 2018 in de vorm van diverse activiteiten in het brede boekenveld.

Kan je er niet bij zijn? Maak dan thuis, op de trein, het werk,... tijd voor een boek en laat het weten via #boektijdvooreenboek.

Doe mee met uw organisatie

Organisaties die reclame wensen te maken voor deze campagne kunnen de toolkit gebruiken die wordt aangeboden op de website van Boek.be. De reclamemiddelen bestaan uit logo's, campagnebeelden, banners, basisadvertenties, flyers, deurhangers, bladwijzers en affiches.

Indien u vanuit uw organisatie zelf een activiteit organiseert, kunt u deze aanmelden op het digitale loket. U ontvangt hiervoor later instructies.

De organisatoren

Boek.be vzw is de confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak, nl. de Vlaamse boekverkopers (VVB), de uitgevers (VUV) en de boekenimporteurs (VBI). Haar kerntaak is het bevorderen van het boek in Vlaanderen door haar ledenverenigingen een optimale inhoudelijke en logistieke steun te verlenen.

Het BoekenOverleg brengt partijen die zich bezig houden met het boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeenschappelijke belangen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakt deel uit van het BoekenOverleg en vertegenwoordigt daarin de cluster Erfgoed Boek en Literatuur.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-06-2016
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)