Nieuws

Vacature: Projectmedewerker DBNL (m/v/x)

Logo Vlaamse Erfgoedbibliotheek
13-02-2017

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is samen met de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) verantwoordelijk voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie. De KB is als uitvoerder van dit Nederlands-Vlaams project verantwoordelijk voor de digitalisering en ontsluiting van de teksten. lees verder

Vacature: directeur Museum Meermanno | Huis van het boek

Museum Meermanno
20-02-2017

Museum Meermanno | Huis van het boek is een rijksgesubsidieerd museum met 28 medewerkers, 15 vrijwilligers en een jaarlijks budget van 1,8 miljoen euro. Het museum bevindt zich op een historische locatie, het voormalige woonhuis van Baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848), in Den Haag.

lees verder

Meer dan 44.000 exemplaren in STCV

STCV 12912510
14-02-2017

2016 was opnieuw een druk jaar voor de Short Title Catalogus Vlaanderen, met o.a. een STCV-workshop in Leuven. Er werden vorig jaar niet minder dan 2.882 exemplaren toegevoegd aan de databank. Hiervan was zo'n 36% nog nooit eerder beschreven in STCV, waardoor er 1.040 nieuwe beschrijvingen werden aangemaakt. De rest van de boeken werd toegevoegd als bijkomend exemplaar bij een bestaand record.

lees verder

Vacature: consulent(e) bibliotheek DIVA

13-02-2017

Het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, DIVA, is op zoek naar een consulent(e) voor haar bibliotheek.

Wat zal je doen?

Je werkt voor de museumbibliotheek van DIVA. Momenteel is de bibliotheek gesloten en voornamelijk gericht op de interne werking en de voorbereidingen voor de heropening. Je zal dus de werking van DIVA’s bibliotheek mee kunnen uitdenken, voorbereiden en uitwerken. Het takenpakket bestaat onder meer uit:

Nieuwe bibliotheek (2018)

lees verder

300 jaar oud handschrift voor de Conscience bibliotheek

300 jaar oud handschrift voor de Conscience bibliotheek
10-02-2017

De vzw Maria-Elisabeth Belpaire schonk een belangrijk handschrift van 300 jaar oud aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Het manuscript van kanunnik Petrus Henricus Goos schetst de levensverhalen van de bisschoppen van Antwerpen en van tal van andere geestelijken, en geeft zo een fascinerend overzicht van de geschiedenis van Antwerpen.

lees verder

Een biobaan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek: Judith blikt terug

Judith met foto uit expo 'Boeken met een hoek af'
09-02-2017

De voorbije zes maanden werkte Judith als als biobaner bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Tijd om haar eens te vragen wat zij vond van deze periode.

Hoe kwam je bij ons terecht?

Na mijn studies journalistiek en kunstwetenschappen & archeologie bleek het niet gemakkelijk om een job te vinden in de erfgoedsector. Ik had wel ervaring opgedaan door stages en vrijwilligerswerk, maar dit bleek vaak onvoldoende. Na twee jaar werken in een andere sector besloot ik opnieuw te zoeken naar een job die meer binnen mijn interesseveld lag.

lees verder

Repertorium Belgische landbouwpers in ODIS

02-02-2017

De gespecialiseerde pers voor landbouw en plattelandwon aan belang vanaf het midden van de negentiende eeuw. Parallel met de uitbreiding van het stemrecht, de forse expansie van boerenorganisaties en de ontwikkeling van een kennisnetwerk tussen wetenschap en landbouwers, groeide het aantal tijdschriften exponentieel. Zowat de hele rurale samenleving werd voorzien van een eigen periodiek.

lees verder

Save the date - 8 mei - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Editie van het overlegplatform 2015 in Brugge
30-01-2017

Op maandag 8 mei 2017 organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD de zevende editie van het overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deze bijeenkomst is hét forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor medewerkers van erfgoedbibliotheken.

lees verder