Websites: Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

BelgicaPress - Belgische dagbladpers (1831-1970)

http://opac.kbr.be/belgicapress.php?lang=NL

Onder het toezicht van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) zijn de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) een project gestart voor het digitaliseren van de Belgische pers. Omwille van bepalingen omtrent het auteursrecht worden enkel kranten online aangeboden die vrij zijn van rechten. Momenteel zijn er 78 Belgische krantentitels beschikbaar.
Kranten | Online kranten | Vlaamse pers | Waalse pers

Voorpagina van de publicatie

Digitale bronnen Amsab-ISG

http://www.amsab.be/collectie/302-digitale-bronnen

Tot Amsabs online raadpleegbare gedigitaliseerde bronnen behoren onder meer: - 'Korrespondentieblad' (1907-1914); - 'De Belgische vakbeweging' (1918-1940); - 'Journal des correspondances' (1907-1914); - 'Le mouvement syndical belge' (1918-1940); - 'De volkswil' (1893-1951); - 'De vrouw' (1893-1900); - 'De vlasbewerker' (1896-1904); - 'De textielarbeider' (1907-1914). Elk exemplaar kan als pdf-document worden gedownload en dan full text worden doorzocht.
Kranten | Online kranten | Socialistische pers | Vakbondspers | Vlaamse pers | Waalse pers

Voorpagina van de publicatie

Digitale Krantenarchief - DADD vzw en Stadsarchief Aalst

http://aalst.courant.nu

Digitale Krantenarchief bevat een verzameling gedigitaliseerde kranten uit de regio Aalst, vooral uit de jaren 1830-1950. De databank is een initiatief van Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek en Stadsarchief Aalst.
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Erfgoedbank Waasland. Kranten en tijdschriften

http://www.waaserfgoed.be/collectie/12-bladeren-type/32-krant-of-tijdschrift

Deze webstek met gedigitaliseerde kranten uit het Land van Waas is een initiatief van Erfgoedcel Waasland. Er kan worden gegrasduind in 'De Schelde' (1886-1940), 'Gazette van Temsche' (1879-1944), ‘Nieuwsblad van Temsche’ (1945-1960), 'De klok' (1863-1898), 'Gazette van Beveren-Waas' (1842-1914), 'Gazette van Lokeren' (1848-1914) en 'Gazette van St. Nicolaes' (1853-1858).
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Gescande Oostendse Documenten

http://god.biboostende.be

Gescande Oostendse Documenten is de digitale krantenverzameling van Bibliotheek Kris Lambert. Ze bevat een selectie Nederlandstalige en Franstalige dag- en weekbladen uit Oostende en de kustregio vanaf 1850.
Databank | Kranten | Lokale pers | Online kranten | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Historische Kranten [Ieper-Poperinge]

http://www.historischekranten.be/

De databank Historische Kranten bevat meer dan 140.000 gedigitaliseerde krantenpagina's met lokaal en regionaal nieuws uit de streek Ieper-Poperinge. De kranten werden gedigitaliseerd in het kader van Geheugen van Ieper, een project van Erfgoedcel Ieper, en het project Het Wekelijks Nieuws van de stad Poperinge. Ze worden bewaard in de stadsarchieven van Ieper en Poperinge. Historische Kranten is een initiatief van Erfgoedcel CO7, in het kader van het erfgoedconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en CO7.
Databank | Kranten | Online kranten | Regionale pers | Vlaamse pers

Voorpagina van de publicatie

Online archief De Postrijder

http://www.stadsarchieftongeren.be/postrijder/viewer/

Gedigitaliseerde exemplaren van 'De postryder der provincie Limburg' (1854-1939), bewaard in het Stadsarchief Tongeren.
Databank | Kranten | Lokale pers | Online kranten | Vlaamse pers