Selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed: informatie van het CRKC-expertenforum

Twee vrouwen bekijken een offerschaal

Steeds meer kloosters sluiten de deuren. Het debat over herbestemming en medegebruik van parochiekerken is volop aan de gang. Mogelijk krijgen sommige kerken in de toekomst een nieuwe functie. De enorme hoeveelheid roerend religieus erfgoed die daarbij vrij komt, stelt ons voor grote uitdagingen. Welke voorwerpen moeten we bewaren voor de toekomst? En hoe bepalen we de waarde ervan?

Deze vragen stonden centraal op het eerste ‘expertenforum’ dat op 22 november georganiseerd werd door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Op de website van CRKC vindt u nu de presentaties van de sprekers en verslagen van de groepsdebatten.

Carine Dujardin sprak op deze dag over het bewaar en selectiebeleid van de erfgoedbibliotheek van KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving.

Handreiking Roerend Religieus Erfgoed

Een centrale plaats op de studiedag werd ingenomen door een recent Nederlands initiatief van het Museum Catharijneconvent en de Stichting Kerkelijk Kunstbezit tot een Handreiking Roerend Religieus Erfgoed, een 'praktisch hulpmiddel bij het waarderen en herbestemmen van religieuze voorwerpen'. De handreiking beschrijft een waarderingsmodel voor roerend religieus erfgoed plus een stappenplan waarmee religieuze organisaties en erfgoedexperten aan de slag kunnen om erfgoed in kaart te brengen en te waarderen volgens heldere criteria.

CRKC plant voor volgend jaar een vervolg op dit expertenforum. Dan wil men zich buigen over de depotproblematiek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-12-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)