Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht

Een kans gemist om te zwijgen. De Antwerpse pers in 1886

van Maanen, Aad. Een kans gemist om te zwijgen. De Antwerpse pers in 1886. Antwerpen: Internationaal Perscentrum Vlaanderen, 2011.

125 jaar geleden werd in 1885-1886 op initiatief van de Antwerpse journalist Arthur Goemaere de Bond der Belgische Drukpers opgericht. Al snel kwam er ook een Antwerpse afdeling. Aad van Maanen, oud-bestuurslid van de Antwerpse afdeling, heeft de Antwerpse pers uit die tijd onderzocht. Hij beschrijft hoe de Antwerpse kranten en weekbladen er in...

meer info

Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen

Van Impe, Steven. "Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen." Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LX (2006) (2006): 151-180.

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een online databank van alle boeken die in de zeventiende eeuw in Vlaanderen gedrukt zijn. Hoewel volledigheid nog lang niet in zicht is, bevat de databank na zes jaar beschrijvingsarbeid al meer dan 6500 verschillende edities. Door dat grote aantal kan de STCV nu reeds dienen als instrument voor...

meer info

‘Een dynamisch evenwicht vinden’. Richtlijnen voor het in context presenteren van wetenschappelijke collecties op het web. Een onderzoek naar het inhoudelijke concept, de functionaliteit en het publieksbereik van digitale tentoonstellingen

Voorpagina van de publicatie

In de erfgoedsector wordt veel aandacht besteed aan het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van collecties. Nieuwe media worden hierbij steeds meer gebruikt. De mogelijkheden om collecties met digitale, multimediale en interactieve informatiedragers te ontsluiten zijn talrijk. Ook ontwikkelingen zoals sociale media en digitale...

thesis openen | meer info

Business Planning for Digital Libraries. International Approaches

Voorpagina van de publicatie
Business Planning for Digital Libraries. International Approaches, red. Mel Collier. Leuven: Leuven University Press, 2010.

This book brings together international experience of business planning for digital libraries: the business case, the planning processes involved, the costs and benefits, practice and standards, and comparison with the traditional library where appropriate. Although there is a vast literature already on other aspects of digital libraries, business...

meer info

Kranten - Historisch Archief Westland

Voorpagina van de publicatie

Het Historisch Archief Westland bezit een collectie kranten van 1873 tot vandaag, met historische informatie over de Zuid-Hollandse streek en haar inwoners. Een aantal van deze Westlandse kranten, zoals 'Weekblad voor Maassluis, het Westland en Rozenburg' en 'De Westlander', werd gedigitaliseerd en kan op deze website worden ingekeken.

website openen | meer info

BF Onlinearchiv 1922-2007

Voorpagina van de publicatie

Op deze website kunt u de krant 'BF' doorbladeren en -zoeken. In november 1921 verscheen ze voor het eerst in de net opgerichte Oostenrijkse deelstaat Burgenland onder de titel 'Burgenländische Freiheit', als orgaan van de sociaaldemocraten. Ze werd al vlug 'BF' genoemd. Tijdens het austrofascisme was 'BF' verboden. In 2009 verscheen 'Burgenland...

website openen | meer info

Biblioteca Digitale - Bibliotheca Provinciale Italiana Claudia Augusta

Voorpagina van de publicatie

De virtuele bibliotheek van de Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta in Bolzano biedt enkele gedigitaliseerde periodieken aan uit de autonome provincie Alto Adige (Zuid-Tirol). Het gaat om de kranten 'Il piccolo posto' (1922-1926), 'La voce del sella' (1923-1927) en diens opvolger 'La provincia di Bolzano' (1927-1941), en de magazines...

website openen | meer info

Illustreret Tidende online - 1859-1924

Voorpagina van de publicatie

'Illustreret Tidende' (1859-1924) was een Deens geïllustreerd weekblad dat internationaal nieuws, literatuur en ontspanning aanbood. Voorbeeldbladen waren de Duitse 'Illustrirte Zeitung' en het Engelse 'Illustrated London News'. Det Kongelige Bibliotek, Denemarkens nationale bibliotheek, biedt de volledig gedigitaliseerde titel online aan. De...

website openen | meer info

Exilpresse digital. Deutschsprachige Exilzeitschriften 1933-1945

Voorpagina van de publicatie

Ten tijde van het nationaalsocialisme (1933-1945) verlieten veel Duitsers en Oostenrijkers hun vaderland. Ook in hun nieuwe thuisland publiceerden ze kranten en tijdschriften, 'Exilpresse'. Een deel daarvan werd tussen 1997 en 2003 gedigitaliseerd door de Deutsche Nationalbibliothek en is online raadpleegbaar.

website openen | meer info

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels

Voorpagina van de publicatie
Brokerhof, Agnes, Bert van Zanen en Arnold den Teuling. Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 1999.

Methodiek voor een geïntegreerde bestrijding van schimmels, bestaande uit vijf stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken, bestrijden. Het programma gaat uit van preventieve maatregelen en controle daarvan, en past pas in laatste instantie (want vaak schadelijk) actieve bestrijdingsmaatregelen toe.

boek openen | meer info

Presse lyonnaise de 1790 à 1944

Voorpagina van de publicatie

In 2006 startte de Bibliothèque municipale de Lyon een project voor de digitalisering van haar collectie lokale 19de-eeuwse kranten (1830-1914). Intussen werd deze periode uitgebreid van 1790 tot 1944. Op deze website kunt u lezen en zoeken in wat tot nu toe werd gedigitaliseerd.

website openen | meer info

La stampa. Archivio storico dal 1867

Voorpagina van de publicatie

De Italiaanse krant 'La stampa' werd in 1867 in Turijn opgericht onder de titel 'Gazzetta piemontese'. In 1895 verscheen ze voor het eerst met de nieuwe naam 'La stampa'. Ze is vrij gematigd in haar politieke opvattingen, maar leunt sterk aan tegen het establishment. De derde grootste krant van Italië wordt vooral gelezen in het noorden van de...

website openen | meer info

Basic Preservation Guidelines for Library and Archive Collections

Walker, Alice. Basic Preservation Guidelines for Library and Archive Collections in: NPO Preservation Guidance Preservation Management Series. London: National Preservation Office, 2008.

This leaflet provides a starting-point for those managing library and archive collections in all types of institution. The short bibliography lists printed and electronic resources for further study.

boek openen | meer info

Managing the Digitisation of Library, Archive and Museum Materials

Voorpagina van de publicatie
Youngs, Karla. Managing the Digitisation of Library, Archive and Museum Materials in: NPO Preservation Guidance Preservation Management Series. London: National Preservation Office, s.a.

This leaflet aims to introduce the library, archive and museum professional to the management of the digitisation process, of digitisation projects and of digital image archives. It does not cover the technical detail of image capture and storage, nor the processing of text based materials by OCR (Optical Character Recognition) for full-text...

brochure openen | meer info

Rate of Paper Degradation. The Predictive Value of Artificial Aging Tests

Porck, Henk J. Rate of Paper Degradation. The Predictive Value of Artificial Aging Tests. Amsterdam: European Commission on Preservation and Access, 2000.

During artificial or accelerated aging a material is subjected to extreme conditions in a climate-chamber to try to speed up the natural aging process. Artificial aging tests are often used to determine the permanence of paper, i.e. its rate of degradation, as well as to predict the long-term effect of a conservation treatment. However, there are...

rapport openen | meer info

Massaontzuring in de Koninklijke Bibliotheek. Het vervolgtraject 1999-2000

Voorpagina van de publicatie
Porck, Henk J. Massaontzuring in de Koninklijke Bibliotheek. Het vervolgtraject 1999-2000 in: Metamorfoze-publicatie. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1999.

Door middel van kunstmatige, of versnelde veroudering wordt getracht om via extreme omgevingscondities in een klimaatkast het natuurlijke verouderingsproces van een materiaal te versnellen. Kunstmatige-verouderingstests worden veelvuldig gebruikt om de houdbaarheid van papier, c.q. de snelheid van het verval van papier te bepalen, en om het effect...

rapport openen | meer info

Snelheid van papierverval. De betrouwbaarheid van prognoses op basis van kunstmatige-verouderingstests

Porck, Henk J. Snelheid van papierverval. De betrouwbaarheid van prognoses op basis van kunstmatige-verouderingstests in: [Metamorfozepublicatie]. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1999.

Door middel van kunstmatige, of versnelde veroudering wordt getracht om via extreme omgevingscondities in een klimaatkast het natuurlijke verouderingsproces van een materiaal te versnellen. Kunstmatige-verouderingstests worden veelvuldig gebruikt om de houdbaarheid van papier, c.q. de snelheid van het verval van papier te bepalen, en om het effect...

rapport openen | meer info

IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material

Adcock, Edward P. IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material in: International Preservation Issues. Vol. 1. Paris: IFLA-PAC, 1998.

This document is a general introduction to the care and handling of library material for individuals and institutions with little or no preservation knowledge. It does not provide a comprehensive list of detailed methods and practices, but gives basic information to assist libraries in establishing a responsible attitude to looking after their...

boek openen | meer info

Van de geestgronden tot Tibet. De conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken

Voorpagina van de publicatie

In de periode juli 1998-april 1999 heeft een uitvoerige inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden van internationaal waardevolle collecties in Nederland. Dat wil zeggen: collecties die bestaan uitgedrukt en handschriftelijk materiaal, ofwel papieren erfgoed. Dit ter voorbereiding op een conserveringstraject, uit te voeren in de tweede planfase...

rapport openen | meer info

Nederlandse cultuurhistorische collecties geteld en gewogen. Inventarisering, waardering, weging en kostenberekening voor de conservering van collecties op het gebied van de Nederlandse cultuurgeschiedenis uit de periode 1840-1950

Voorpagina van de publicatie

In de periode juli 1997-juni 1998 heeft een uitvoerige inventarisatie plaats gevonden van de cultuurhistorische collecties in Nederland. Dit ter voorbereiding op een conserveringstraject, uit te voeren in de tweede planfase (2001-2004) van Metamorfoze, nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmateriaal. Door middel van een...

rapport openen | meer info

Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen

Voorpagina van de publicatie

Informatie over de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen, een collectie die wordt beheert door het Mechels Stadsarchief.

website openen | meer info

De ethische code voor conservator-restorers (1)

Voorpagina van de publicatie
de Witte, Guy. "De ethische code voor conservator-restorers (1)." Bibliotheek- & archiefgids 2010 (2010): 30-32.

Conservator-restorers hebben het privilege te werken met cultureel erfgoed, maar als beroepsgroep zijn ze in de meeste landen niet wettelijk beschermd. België is hierop geen uitzondering. Dit resulteert in een diversiteit aan opleidingen, scholing, ervaring en kwaliteit van werk. Met alle problemen van dien.

tijdschriftartikel openen | meer info

'Gedrukte Stad'. STCV en de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen

Voorpagina van de publicatie
Van de Vijver, Willy. "'Gedrukte Stad'. STCV en de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen." Info. Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 36 (2010): 8-13.

Short Title Catalogus Vlaanderen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en het Mechelse Stadsarchief voeren sinds 2007 een project uit rond de historische collecties van de stedelijke erfgoedbibliotheek van Mechelen. Na een fase van catalogisering en onderzoek ronden zij dit najaar het project af met het publieksproject 'Gedrukte Stad'.

meer info

Modern monnikenwerk. Achter de schermen van een handschriftenhersteller

Dodion, An. "Modern monnikenwerk. Achter de schermen van een handschriftenhersteller." Omtrent. Cultuurmagazine van het Davidsfonds (2010): 36-38.

In het najaar van 2010 stelt museum M in Leuven de Bijbel van Anjou tentoon. Waar komt dit 670 jaar oude handschrift vandaan? Hoe gaat het restaureren en conserveren ervan in z'n werk? 'Omtrent' vroeg het aan de vrouw achter het monnikenwerk, Lieve Watteeuw.

meer info

Saoirse - Irish Freedom

Voorpagina van de publicatie
Saoirse - Irish Freedom, red. IUPUI., 2009.

'Saoirse - Irish Freedom' is sinds 1987 het maandelijkse orgaan van de Ierse politieke partij Republican Sinn Féin, ontstaan in 1986 na een splitsing binnen Sinn Féin. Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) digitaliseerde de oudste jaargangen (1987-2003) en bracht ze online. Recentere jaargangen zijn raadpleegbaar in het...

website openen | meer info

Bewaarbibliotheken in de provincie Antwerpen: Onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig behoud en beheer

Oude boekencollecties bevatten soms heel bijzondere en kostbare werken. Deze werken ogen doorgaans heel fraai maar verkeren vaak in slechte staat. Al te veel vind je een grote variatie aan weinig opvallende schade terug die de boeken op termijn ernstig kan bedreigen. Het provinciebestuur van Antwerpen startte daarom in maart 2005 het project...

meer info

Newspapers Collection Management: Printed and Digital Challenges = La gestión de colecciones de periódicos: desafiós en impresos y digitales

Voorpagina van de publicatie
Newspapers Collection Management: Printed and Digital Challenges = La gestión de colecciones de periódicos: desafiós en impresos y digitales in: International Newspaper Conference, Santiago de Chile (03/05-04-2007), red. Hartmut Walravens. Vol. 133. IFLA Publications 133., 2008.

The Santiago International Newspaper Conference aimed at taking stock of the Latin American newspaper collection and analyzing current activities from the basics to sophisticated digitization and software technologies. Most presentations are offered in Spanish and English. This publication focuses on the key issues in newspaper librarianship -...

meer info

Stichting de Bethune

Via de website krijgt u een beeld van de grote hoeveelheid informatie die de Stichting de Bethune beheert en komt u te weten hoe u die kunt raadplegen. Verder vindt u er ook teksten terug over de Stichting de Bethune, de geschiedenis van de familie de Bethune en van het kasteeldomein te Marke, waar de archieven ondergebracht zijn. De rubriek 'In...

website openen | meer info

The Impact of Digital Technology on Contemporary and Historic Newspapers

Voorpagina van de publicatie
The Impact of Digital Technology on Contemporary and Historic Newspapers in: International Newspaper Conference, Singapore (01-04-2008 - 03-04-2008) & IFLA World Library and Information Congress, Québec (08-2008), red. Hartmut Walravens. Vol. 135. IFLA Publications 135. Saur, 2008.

The papers brought together in this book are grouped around three themes. Not only the physical and digital preservation of newspapers are treated, but also the service and access models that are currently under development; examples are provided, with a focus on Southeast Asia. Moreover the dynamism of online newspapers is discussed.

meer info

Newspapers: a Complete Guide to the Industry

Voorpagina van de publicatie
Farrell, Mike en Mary Carmen Cupito. Newspapers: a Complete Guide to the Industry in: Media industries. Vol. 6. New York: Peter Lang, 2010.

Full contents: - Just what is news anyway? - The history of newspapers - Why freedom of the press is essential - The roles of a free press - The role of the rural press - Newspaper readership - Newspaper ownership - Newspaper ethics - Newspapers and the law - The newspaper meets the Internet ...

meer info

Joppe de boekenworm

Voorpagina van de publicatie
Smeyers, Katharina. Joppe de boekenworm. Davidsfonds/Infodok, 2010.

meer info

Van legger tot website. Logistiek proces van een massadigitaliseringsproject

Voorpagina van de publicatie
Klijn, Edwin. "Van legger tot website. Logistiek proces van een massadigitaliseringsproject." Informatie professional 14, no. 9 (2010): 12-18.

In het voorjaar van 2010 ging de website Historische Kranten van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek online, resultaat van haar grootste digitaliseringsproject ooit. Projectmanager Edwin Klijn licht in dit artikel toe hoe het project georganiseerd werd en wat er allemaal bij kwam kijken.

meer info

Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800

Voorpagina van de publicatie
Lanoye, Diederik, Goran Proot en Willy Van de Vijver. Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800. Brugge: Van de Wiele, 2010.

'Gedrukte stad' bevat een drietal bijdragen over evenveel aspecten van de Mechelse boekgeschiedenis, nl. de Mechelse boekproductie en de geschiedenis van de Mechelse drukkers, de distributie en consumptie van drukwerk in Mechelen en een bijdrage over de woelige geschiedenis van de Mechelse stedelijke erfgoedbibliotheek die nu bewaard wordt in het...

meer info

Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapientia aedificavit sibi domum

Voorpagina van de publicatie
Coppens, Chris, Mark Deprez en Jan Roegiers. Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapientia aedificavit sibi domum in: Lovaniensia. Vol. 24. Leuven: Universitaire Pers, 2005.

Sinds 1970 is de Universiteitsbibliotheek in volle ontwikkeling. De KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek is met haar historische collectie een levendig onderzoekscentrum met betrekking tot religie en zingeving. De KU Leuven Bibliotheken - Campusbibliotheek Arenberg, een wetenschapsbibliotheek in een 16de-eeuws klooster, combineert...

meer info

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts. University of California, Los Angeles , 2008.

De Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts is een portaalsite van het Center for Medieval and Renaissance Studies van de Universiteit van Californië. Je kan er doorklikken naar een groot aantal van de ingescande manuscripten uit de achtste tot vijftiende eeuw. Wereldwijd participeren zo'n zestig bibliotheken in dit project. Er kan gezocht...

website openen | meer info

A Dutch Local Newspaper Digitised and Online in a Public–Private Partnership

Voorpagina van de publicatie
van der Noord, Eddy. "A Dutch Local Newspaper Digitised and Online in a Public–Private Partnership." Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries 18, no. 3/4 (2008): 394-398.

Artikel over de publiek-private samenwerking die werd opgezet tussen Tresoar en de uitgever van Leeuwarder Courant voor het online brengen van 2 miljoen krantenpagina's.

tijdschriftartikel openen | meer info

The British Library Newspaper Collection: Long Term Storage, Preservation and Access

Voorpagina van de publicatie
Fleming, Patrick en Phil Spence. "The British Library Newspaper Collection: Long Term Storage, Preservation and Access." Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries 18, no. 3/4 (2008): 377-393.

Artikel over de plannen van The British Library rond de verbetering van het beheer en de digitale toegang tot hun historische krantencollecties, o.a. door de verhuis van de collecties naar een nieuw, speciaal daartoe uitgerust gebouw.

tijdschriftartikel openen | meer info

The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project

Voorbij, Henk. The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project in: Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries. LIBER, 2005.

webartikel openen | meer info

La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918

Bertrand, F. La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918 in: Travaux / Centre d'histoire militaire. Vol. 8. Bruxelles: Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 1971.

meer info

De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bulthé, G. De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog in: Bijdragen / Centrum voor Militaire Geschiedenis. Vol. 7. Brussel: Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, 1971.

meer info

Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?

Voorpagina van de publicatie
Vlieghe, Francis. "Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?" Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 34-35.

In het kader van het traject Erfgoedgeleerden organiseerde FARO op 9 juni ‘Erfgoedbibliothecaris gezocht!’, een studiedag rond de opleiding van erfgoedbibliothecarissen. Net als bij ‘Archiefspecialist of erfgoedprofessional’, een voorgaande studiedag uit deze reeks, was de inbreng van de deelnemers heel belangrijk.

tijdschriftartikel openen | meer info

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
"De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken." Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 10-13.

Op 11 juni 2010 werd in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld aan de verzamelde bibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel. Die locatie was niet toevallig. De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd op hetzelfde adres als de Consciencebibliotheek...

tijdschriftartikel openen | meer info

'De passie heeft mij echt ontroerd'. Interview met fotograaf Stefan Tavernier naar aanleiding van zijn opdracht voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Voorpagina van de publicatie

In opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek trok fotograaf Stefan Tavernier naar twaalf erfgoedbibliotheken. Hij trok er duizenden foto's en daaruit werden zesentwintig beelden geselecteerd voor de prentkaarten. Hiermee wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel...

tijdschriftartikel openen | meer info

Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Renard, An, Jan Van der Stock, Koen Calis, Sylvia Van Peteghem, Trudi Noordermeer en Marleen Vandenreyt. "Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 26-33.

Collectiebeleid Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (An Renard) Het Tabularium+ van de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven (Jan Van der Stock) Cabrio. Kruisbestuiving tussen openbare biliotheek en erfgoedbibliotheek (Koen Calis) Hebben we nog wel erfgoedbibliotheken nodig? (Sylvia Van Peteghem) Bibliotheken Universiteit Antwerpen: het...

tijdschriftartikel openen | meer info

Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie

Voorpagina van de publicatie
Defoort, Hendrik. "Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 40-45.

Erfgoedbibliotheken zijn de bewaarplaats van het collectieve geheugen ofte de schriftelijke cultuur, het zijn de 'behoeders van ons intellectuele patrimonium'.2 De proliferatie van het aantal en de soorten bemiddelaars tussen heden en verleden zorgt voor een heuse toename van de opdracht. Daarbij komt nog de explosieve groei die de hele digitale...

tijdschriftartikel openen | meer info

Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding

Voorpagina van de publicatie
van Leeuwen, Jacqueline. "Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 38-39.

Niet elke bibliothecaris is een erfgoedbibliothecaris. Zorg dragen voor ons documentair erfgoed vraagt immers bijzondere competenties. Om erfgoedbibliothecarissen van de toekomst beter te wapenen, is het noodzakelijk deze competenties in kaart te brengen. Zij vormen immers het uitgangspunt voor een efficiënt vormingsaanbod. Hoever staan we daar...

tijdschriftartikel openen | meer info

Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap

Voorpagina van de publicatie
Delsaerdt, Pierre. "Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 34-39.

Het nieuwe erfgoedregime heeft erin geresulteerd dat verschillende instanties hebben ingezien dat er zich een terrein voor nieuwe vormingen aanbiedt. Ook op het universitaire niveau is een belangrijke taak is weggelegd voor vorming rond erfgoedbeheer in bibliotheken.

tijdschriftartikel openen | meer info

Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer

Rudy, Kathryn M. Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer in: Journal of Historians of Netherlandisch Art. Volume 2: Issue 1-2 ed., 2010.

Lezers van middeleeuwse getijdenboeken en gebedenboeken lieten in de vorm van vingerafdrukken sporen na van hun gebruik in de marges van deze werken. Hoe donkerder deze sporen, des te intenser het gebruik. Een densitometer kan onthullen welke teksten het meest gelezen werden. Dit artikel stelt deze nieuwe techniek voor als een instrument om de...

webartikel openen | meer info