Websites: Oude drukken

Voorpagina van de publicatie

Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland

http://www.bibliopolis.nl/

Bibliopolis is de elektronische nationale geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Het is een wetenschappelijk, interactief informatiesysteem waarmee de onderzoeker zicht krijgt op de stand van het boekwetenschappelijk onderzoek en tevens toegang heeft tot documentatiemateriaal. Inhoud Bibliopolis biedt de onderzoeker geïntegreerde toegang tot diverse informatiebronnen: - Handboek: overzicht van de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, in 158 lemma's geschreven door 42 vooraanstaande boekwetenschappers; - Beeldbank: afbeeldingen over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, een selectie van hoogtepunten uit de Nederlandse boekdrukkunst, portretten van drukkers en uitgevers, lettertypen, drukkersmerken, watermerken enz.; - Naslagapparaat: uitgebreide zoekmogelijkheden naar biografische gegevens, bibliografische bestanden, informatie over boekenveilingen, wegwijzer naar boekhistorische websites en naar bijzondere collecties in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken; - Secundaire literatuur als full text: gedigitaliseerde veelgebruikte boekhistorische studies; - Retrospectieve bibliografie: verwijzingen naar on line catalogi in binnen- en buitenland die het gedrukte boek registreren en ontsluiten. Uitgebreide informatie over deze bronnen vindt u in de hulpschermen (op te vragen via de knop "Help" in de bovenste menubalk). Daar vindt u ook meer informatie over de diverse zoekmogelijkheden die het systeem biedt. Bibliopolis is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Het systeem, inclusief de onderliggende database en de bijbehorende zoekfaciliteiten, wordt onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek.
Oude drukken | Onderzoeken

Boekgeschiedenis.be. Boekwetenschap en bibliofilie in Vlaanderen

http://www.boekgeschiedenis.be/

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen presenteren Boekgeschiedenis.be! Op dit platform bieden deze twee verenigingen meer informatie over hun activiteiten en publicaties.
Oude drukken | Onderzoeken | Verzamelen

Voorpagina van de publicatie

Boekwetenschap en handschriftenkunde – Amsterdam. Nieuws, onderwijs en onderzoek

http://bookhistory.wordpress.com/

Boekwetenschap en handschriftenkunde is een leerstoelgroep van de opleiding Algemene cultuurwetenschappen van de Afdeling Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De studie Boekwetenschap en handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam richt zich op vorm en betekenis van boek en handschrift in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen op materiële en technische aspecten van beide media en op hun rol in de samenleving: productie, distributie en consumptie. De verbinding met de inhoudelijke aspecten van het boek vindt plaats vanuit de diverse disciplines die de studenten in de masteropleiding inbrengen. Bij onderwijs en onderzoek wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de unieke collecties die zich in Amsterdam bevinden.
Oude drukken

Voorpagina van de publicatie

Digitale bibliotheek [Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience]

http://www.consciencebibliotheek.be/nl/digitale-bronnen

De Consciencebibliotheek biedt via haar website een aantal integraal gedigitaliseerde werken aan. Voor het moment (2011-01) zijn dat: - Oude drukken --- Klank van de Stad: oude muziekdrukken uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience --- De tuin der talen: taalkennis en taalkunde tijdens de renaissance in de Lage Landen --- Overige oude drukken en handschriften - Kempens Informatieblad --- Samenwerkingsproject met kunstenaar Jef Geys: Kempens Informatieblad integraal online
Oude drukken | Online boeken | Online kranten | e-Erfgoed

Jesuitica

www.jesuitica.be

Deze website maakt deel uit van het Jesuitica-project van de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven. In het kader van dit project worden de werken geschreven door jezuïeten die bewaard worden in de KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek bibliografisch beschreven in de elektronische bibliotheekcatalogus van de Universiteit Leuven. De website biedt daarnaast nog allerlei andere instrumenten voor het onderzoek naar de betrokken auteurs en hun werken.
Oude drukken | Databank

Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940

http://www.boekgeschiedenis.be/content/kroniek-van-het-gedrukte-boek-de-nederlanden

Op deze website vindt u de bijdragen terug die verschenen in 'De kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940'. De kroniek verschijnt sinds 1971 in 'Archives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België'.
Oude drukken

Voorpagina van de publicatie

Rare Books and Manuscripts Section. Association of College & Research Libraries

http://www.rbms.info

The official website of the Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) of the Association of College and Research Libraries (ACRL), a division of the American Library Association (ALA). RBMS strives to represent and promote the interests of librarians who work with rare books, manuscripts, and other types of special collections.
Oude drukken | Manuscripten | Oude drukken

Voorpagina van de publicatie

The STCV Method. A Practical Framework for Analytical Bibliography of Hand Press Books

http://manual.stcv.be

This manual provides information about the method for analytical bibliography used by the STCV project. It is primarily geared toward project cataloguers, but also provides useful information for researchers using the online catalogue or anyone interested in cataloguing hand press books.<br/> <br/> The manual is divided into three sections:<br/> 1. Method: The general approach followed by STCV for creating a retrospective bibliography<br/> 3. Cataloguing Rules: Detailed instructions for creating bibliographic descriptions of hand press books<br/> 3. Reference Lists: Sheets of frequently used facts for cataloguers
Oude drukken | Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)