Websites: e-Erfgoed

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts

http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/index.php

De Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts is een portaalsite van het Center for Medieval and Renaissance Studies van de Universiteit van Californië. Je kan er doorklikken naar een groot aantal van de ingescande manuscripten uit de achtste tot vijftiende eeuw. Wereldwijd participeren zo'n zestig bibliotheken in dit project. Er kan gezocht worden op locatie, auteur, titel of taal.
Manuscripten | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox

http://projectcest.be

CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) heeft tot doel de Vlaamse erfgoedinstellingen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.
Bestandsformaat | Bewaren | Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) | Interoperabiliteit | Metadata | Ontsluiten | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

DCC DIFFUSE Standards Frameworks

http://www.dcc.ac.uk/resources/standards/diffuse

De DCC DIFFUSE Standards Frameworks werden ontwikkeld in een samenwerkingproject van enkele organisaties met als doel doorzoekbare frameworks van standaarden voor digitale conservering en preservering aan te bieden. Hoewel DIFFUSE momenteel niet meer wordt onderhouden of uitgebreid, blijven de bestaande frameworks een relevante bron. Er zijn frameworks die werden afgeleid van bestaande publicaties of specificaties en frameworks die speciaal voor DIFFUSE werden ontwikkeld.
e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

DE BASIS

http://www.den.nl/debasis

DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van het ICT-register van DEN. In 2007 is DEN gestart met een project om de minimale eisen voor digitale dienstverlening door erfgoedinstellingen vast te stellen. Iedere erfgoedinstelling die wil participeren in de nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed, de Digitale Collectie Nederland, wordt geacht zich aan DE BASIS te houden. Deze set van minimale eisen is gebaseerd op de kennis en ervaring van ICT-professionals uit de erfgoedsector zelf. Allereerst zijn voor DE BASIS op het gebied van vindbaarheid zeven standaarden als minimale eis voor digitale erfgoedinformatie vastgesteld. In 2008 werkte DEN verder aan de minimale eisen voor de vervaardiging van digitale data (tekst, beeld, geo-informatie en audiovisueel materiaal) en voor digitale duurzaamheid. Over het voorstel voor de uitbreiding van DE BASIS met deze nieuwe eisen kon in de zomermaanden worden gediscussieerd via de wiki. In de maanden oktober en november voerde DEN gesprekken met verschillende erfgoedinstellingen om te toetsen of de eisen ook aansluiten bij de dagelijkse praktijk. De thema's beschrijving en presentatie zijn in februari 2010 vastgesteld.
Bewaren | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

DIGIPAT. Digitaal Patrimonium

http://digipat.stis.belspo.be/

Met deze website wil de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI), in het kader van het digitaliseringsplan van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief, het onderwerp digitale bewaring uitdiepen via de volgende thema's: - FWI's en KBF: Digitaliseringsplan van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch filmarchief; andere digitaliseringsprojecten van federale instellingen - Europese activiteiten inzake digitale bewaring - Digitale bewaring als thema: informatie en documentatie - DC-NET: Digital Cultural Heritage Network - Statistische informatie: Numeric en EGMUS
DIGIPAT (Digitaal Patrimonium) | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Digital Preservation Business Case Toolkit

http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Digital_Preservation_Business_Case_Toolkit

A comprehensive toolkit to help practitioners and middle managers build business cases to fund digital preservation activities: a step-by-step guide to the writing process, including templates, case studies and other resources.
e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Digitale bibliotheek [Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience]

http://www.consciencebibliotheek.be/nl/digitale-bronnen

De Consciencebibliotheek biedt via haar website een aantal integraal gedigitaliseerde werken aan. Voor het moment (2011-01) zijn dat: - Oude drukken --- Klank van de Stad: oude muziekdrukken uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience --- De tuin der talen: taalkennis en taalkunde tijdens de renaissance in de Lage Landen --- Overige oude drukken en handschriften - Kempens Informatieblad --- Samenwerkingsproject met kunstenaar Jef Geys: Kempens Informatieblad integraal online
Oude drukken | Online boeken | Online kranten | e-Erfgoed

e-cultuur weblog

http://www.e-cultuur.be/

Het steunpunt voor audiovisuele en beeldende kunsten IAK IBK (sinds december 2007 gefusioneerd in één steunpunt BAM) en het Departement CJSM lanceerden in 2006 e-cultuur met de publicatie ‘E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid’. Met dit boek werdt een basis gelegd om e-cultuur te beschrijven en te stimuleren voor sector en beleid. De e-cultuur groepweblog ontstond uit de behoefte om de voortdurende en snelle ontwikkelingen binnen e-cultuur op te volgen en om een gemeenschappelijk platform te bieden waar makers, bemiddelaars, bibliothecarissen, archivarissen, ontwikkelaars, theoretici, beleidsmakers en iedereen die interesse heeft in e-cultuur elkaar kan ontmoeten. Een groepweblog betekent dat meerdere auteurs door de initiatiefnemers worden uitgenodigd om regelmatig te publiceren over e-cultuur. Momenteel gaat het om een dertigtal schrijvers. Samen vormen ze een heterogeen gezelschap waarmee we een zo divers mogelijk beeld van e-cultuur willen geven: verschillende domeinen, profit en non-profit, praktijk en beleid, projecten en theorie, pilootprojecten en onderzoek enz. Maar in principe kan ook elke lezer auteur worden door berichten te sturen aan de redactie en/of door te reageren op berichten in de vorm van opmerkingen of aanvullingen. De e-cultuur groepweblog bestaat uit volgende hoofdstukken: nieuws, essays, praktijkvoorbeelden, Vlaams beleid en Vlaams onderzoek. Elk artikel wordt door iemand gepost op een bepaalde datum en wordt getypeerd met een discipline, inhoudelijk trefwoord en een type artikel. Op elk artikel kunnen lezers reageren.
E-cultuur | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Europeana Professional

http://pro.europeana.eu

Europeana's professional knowledge-sharing platform is a place for facilitating the exchange of information and knowledge about the digitisation of cultural heritage. The keeps professionals in the heritage sector informed about the latest technical and data developments in Europeana and in the digital heritage sector, Europeana's strategic and policy intentions, the building of Europeana and the projects that have contributed to it.
Aggregatie | Europeana | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Free/Open Source Software for Libraries (FOSS4LIB)

http://foss4lib.org/

Deze website helpt bibliotheken beslissen of en welke opensourcesoftware geschikt is voor hun instelling en gebruikers. De site wordt onderhouden door consultants met een specialisatie in bibliotheeksoftware. De site bevat twee hoofdcomponenten: - De sectie 'Decision Support Tools' omvat hulpmiddelen die helpen bij het beantwoorden van de vraag of open source geschikt is voor uw instelling; - De sectie 'Software Packages', een overzicht van softwarepakketten dat helpt de juiste programma's te selecteren.
Open Source | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

ICT-register voor het cultureel erfgoed

http://www.den.nl/register

Het ICT-register toont de criteria voor succesvolle inzet van ICT door een erfgoedinstelling, bijvoorbeeld bij digitalisering van de collectie of het opzetten van digitale dienstverlening. Het ICT-register biedt een gestructureerd overzicht van ICT-standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten, inclusief verwijzingen naar documentatie.
Kwaliteitsinstrumenten | Metadata | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

MetaArchive Cooperative

http://www.metaarchive.org/

The greatest threat to digital assets is not fire, flood or theft. It’s the assumption that cultural memory organizations have taken the requisite steps to preserve them. Too often, we haven’t. Which is why the MetaArchive Cooperative is fostering a community-based approach to digital preservation. Our members participate in a secure, cost-effective solution to the threat of data loss. As a community, we are building our own trustworthy digital repository and becoming skilled cultural stewards of the digital age.
e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science

http://lu.com/odlis/

The most coprehensive and reliable English-language resource for terminology used in all types of libraries. Includes terms from publishing, printing, literature, and computer science relevant to both library professionals and laypersons. What began in 1994 as a five-page handout, the Dictionary of Library and Information Science soon was expanded and converted to electronic format for installation on the Western Connecticut State University Library Web site, where it is in high demand by library professionals, scholars, and students, and has won international praise. The Dictionary is the most comprehensive and reliable English-language resource for terminology used in all types of libraries. With more than 4,000 terms and cross-references, the Dictionary's content has been carefully selected and includes terms from publishing, printing, literature, and computer science where, in the author's judgment, they are relevant to both library professionals and laypersons. The primary criterion for including a new term is whether library and information science professionals might reasonably be expected to encounter it at some point in their career, or be required to know its meaning.
Naslagwerk | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

Studiedag ‘De pers is vrij…’. Digitalisering en online ontsluiting van Belgische kranten uit de negentiende en twintigste eeuw

http://www.kbr.be/actualites/colloque/presseLibre/present_nl.html

In het kader van het programma voor de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen begonnen de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) in 2007 met de digitalisering van de Belgische pers van 1830 tot 1950 en de clandestiene en gecensureerde pers uit beide wereldoorlogen. De digitalisering is erop gericht deze kranten voor een zo ruim mogelijk publiek ter beschikking te stellen via internet. Het online ter beschikking stellen van de inhoud van de gedigitaliseerde kranten roept echter een aantal juridische vragen op: welke beperkingen legt het auteursrecht op? Welke rechten kunnen gebruikers en bibliotheken en documentatiecentra laten gelden? Stelt de privacywetgeving geen problemen? Op 14 november 2008 organiseerden KBR en Soma een studiedag hieromtrent. De bijdragen van de verschillende sprekers zijn te raadplegen op deze website. - Joris Deene: Auteursrecht vs. gebruiksrecht bij digitalisering van kranten - Marc d'Hoore: La consultation des 'vieux journaux'. Comment ? Pourquoi ? Par qui - Alain Goossens: Numérisation de la presse Belge. Projet fédéral D/00/02 - Mélanie Guerreiro: Bibliothèques numériques. Le cadre légal belge. Liste de vocabulaire - Stéphane Hoebeke: Presse quotidienne belge. Démarches électroniques et défense de leur commercialisation dans le respect des droits d'auteur - Jan Laplasse: Vrije pers ? Digitalisering van gecensureerde en clandestiene kranten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog - Dirk Luyten: Krantendigitalisering: een overzicht - Philippe Nothomb: L’exploitation en ligne des journaux belges des XIXème et XXème siècles KBR et Ceges - Sofam & Jam & Scam & Sacd: Digitalisering en commercialisering van (pers)archieven: Sofam, Jam, Scam en Sacd innoveren ten bate van de auteurs, en de gebruikers van hun repertoire - Erik Van Hove: Het digitalisering van kranten en privacy
Auteursrecht | Belgische pers | Kranten | Oorlogspers | Sluikpers | e-Erfgoed

The PDF/A Competence Center

http://www.pdfa.org/

The new ISO standard PDF/A for long-term archiving is generating enormous interest in the market. The PDF/A Competence Center was founded as an international association to address the high demand for information about PDF/A and to promote the exchange of ideas and experience. The combined knowledge of numerous PDF/A experts is available to nterested parties in one package. The association conducts events and seminars, contributes to further standardization, and is a single point of contact for all questions concerning PDF/A.
Formaat | Open standaard | PDF/A | e-Erfgoed

Voorpagina van de publicatie

The Signal. Digital Preservation

http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/

'The Signal' is een door de Amerikaanse Library of Congress opgerichte blog rond digitale duurzaamheid.
e-Erfgoed