Websites: Nederlandse pers

Voorpagina van de publicatie

14-18. Immagini della Grande Guerra

http://www.14-18.it/periodici

Deze webstek ontsluit gedigitaliseerde kranten en foto's uit de Eerste Wereldoorlog, bewaard in culturele instellingen en bibliotheken in Rome. Het gaat niet alleen om Italiaanse pers, maar ook om publicaties uit onder andere Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het materiaal is inhoudelijk ontsloten, zodat kan worden gezocht op relevante persoons- en plaatsnamen, onderwerpen en data. Er is ook informatie over Vlaanderen in 1914-18 te vinden.
Amerikaanse pers | Britse pers | Duitse pers | Eerste Wereldoorlog (14-18) | Franse pers | Frontbladen | Italiaanse pers | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten | Oorlogspers

Voorpagina van de publicatie

De Groene Amsterdammer - Historisch archief 1877-1940

http://historisch.groene.nl/

'De groene Amsterdammer' is een onafhankelijk Nederlands opinieweekblad. 'De groene' werd opgericht in 1877, onder de naam 'De Amsterdammer, een weekblad voor handel, industrie en kunst'. De inkt op de voorpagina was in de begindagen groen. Omdat er in 1883 ook een dagelijkse krant kwam met de naam 'Amsterdammer', werd het blad in de volksmond 'De groene Amsterdammer' genoemd. In 1925 werd dit ook de officiële naam. In dit digitale historisch archief vindt u - in facsimile - de eerste 64 volledige jaargangen van 'De groene', van 1877 tot en met 1940. Dit archief is per pagina doorbladerbaar en tevens doorzoekbaar op in de tekst voorkomende termen.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

De Krant van Toen

http://www.dekrantvantoen.nl

'De krant van toen' is een online krantenarchief dat het voormalige www.archiefleeuwardercourant.nl vervangt. De databank bevat 'De Leeuwarder Courant', 'Het Dagblad van het Noorden', 38 weekbladen van de NDC mediagroep en de lokale bladen 'Frisia', 'Klaverblad' en 'Sawn Stjerren Nijs'.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Delpher Kranten

http://kranten.delpher.nl

Delpher Kranten biedt een selectie van Nederlandse kranten: van de oudst bewaard gebleven Nederlandse krant uit 1618 tot landelijke en plaatselijke kranten uit 1995. De selectie betreft niet alleen kranten uit Nederland, maar ook dagbladen van de Antillen, uit Suriname, Nederlands-Indië, de Zuidelijke Nederlanden en van de Nederlandse gemeenschap in de Verenigde Staten. De kern van deze digitale collectie is tot stand gekomen in het project Databank Digitale Dagbladen van de Koninklijke Bibliotheek, dat liep van 2006 tot 2012. Binnen het project zijn meer dan 8 miljoen historische krantenpagina’s gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Daarmee is het een van de grootste krantendigitaliseringsprojecten ter wereld. De collectie digitale historische kranten wordt in de komende jaren nog verder aangevuld, onder andere door digitalisering in het kader van Metamorfoze, het Nederlandse programma voor het behoud van papieren erfgoed. De huidige selectie kranten op deze website beslaat nog geen 10% van alle dagbladen die ooit in Nederland gepubliceerd zijn.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Digitale Krantenarchief - Gemeentearchief Roermond

http://roermond.x-cago.com/kranten/page.do?code=NVR&date=18560105

Het digitale krantenarchief van het Gemeentearchief Roermond biedt een aantal titels aan uit de periode 1829-1950, die berichten over regionaal, landelijk en internationaal nieuws. Het gaat om onder meer 'De Roermondenaar', 'De volksvriend', 'De nieuwe koerier' en 'Maas- en Roerbode'. U kunt de kranten doorbladeren, maar ook full text doorzoeken.
Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Digitale Krantenarchief - Streekarchief Rijnlands Midden

http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/kranten

Het Streekarchief Rijnlands Midden bezit diverse verzamelingen dag- en weekbladen uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. De oudste bladen van het archief werden gedigitaliseerd en op deze website geplaatst. Het gaat om 'De Rijnbode' en 'De Rijnlandsche courant', en sluikbladen uit de Tweede Wereldoorlog: 'Schakel', 'Trouw', 'Vrije pers', 'Oranjebulletin', 'Typhoon', 'Het nieuws', 'Kroniekweek' en 'Nieuwsblad van Rijn en Gouwe'. Voordien vormde het Streekarchief Rijnlands Midden een samenwerkingsverband met Streekarchief Midden-Holland onder de naam Groene Hart Archieven.
Kranten | Nederlandse pers | Online kranten | Oorlogspers | Sluikpers

Voorpagina van de publicatie

Elsevier's geïlllustreerd maandschrift (1891-1940)

http://www.elseviermaandschrift.nl/

De webstek ontsluit de gedigitaliseerde versie van het Nederlandse magazine 'Elsevier' uit de jaren 1891-1940. 'Elsevier's geïllustreerd maandschrift' was een halve eeuw lang het toonaangevende blad voor bellettrie en beschouwingen over literatuur, beeldende kunst en, in de beginjaren, populaire wetenschap. Zeer veel later bekende dichters en schrijvers maakten er hun debuut in. U kunt gewoon bladeren, maar er zijn ook uitgebreide zoekmogelijkheden (auteur, titel, illustrator, onderschrift bij afbeelding, jaar, deel en aflevering).
Kranten | Nederlandse letterkunde | Nederlandse pers

Voorpagina van de publicatie

Gazettes européennes du 18e siècle

http://www.gazettes18e.fr/

De webstek biedt toegang tot gedigitaliseerde Franstalige kranten uit de 18de eeuw. Op dit moment kunnen 'Gazette de Leyde', 'Courrier d'Avignon', 'Gazette de Nice' en 'Gazette d'Amsterdam' worden ingekeken.
Franse pers | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Het illegale Parool - Archief 1940-1945

http://www.hetillegaleparool.nl/

'Het Parool' is een Nederlands landelijk dagblad dat in de Tweede Wereldoorlog begon als sociaaldemocratisch getinte verzetskrant. Het is dat illegale Parool uit de periode juli 1940-mei 1945 dat op deze webstek in digitale vorm wordt aangeboden. Het archief bestaat uit afbeeldingen van de uitgaven, niet uit de teksten van de individuele kranten. Door de matige kwaliteit van de originele kranten was het niet mogelijk de pagina's via OCR (Optical Character Recognition) naar leesbare tekst om te zetten. Daarom zijn de zoekmogelijkheden ook beperkt tot de titels en een klein aantal trefwoorden.
Kranten | Nederlandse pers | Online kranten | Oorlogspers | Sluikpers

Voorpagina van de publicatie

Historische kranten - Archief Eemland

http://archiefeemland.courant.nu/

Archief Eemland is het historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Alle door het archief beheerde kranten die in de periode 1848-1964 een of meerdere keren per week in Amersfoort verschenen, werden gedigitaliseerd en worden sinds 2006 online geplaatst.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

http://leiden.courant.nu

Erfgoed Leiden en omstreken laat u op een externe website fulltext zoeken in de bekendste kranten (inclusief advertenties) uit de Leidse en regionale geschiedenis van 1720 tot 2008. Voorbeelden zijn de 'Leidsche Courant' en 'De Burcht'. De gedigitaliseerde pagina's zijn niet meer op papier te consulteren.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Kranten - Historisch Archief Westland

http://www.historischarchiefwestland.nl/collectie/kranten/

Het Historisch Archief Westland bezit een collectie kranten van 1873 tot vandaag, met historische informatie over de Zuid-Hollandse streek en haar inwoners. Een aantal van deze Westlandse kranten, zoals 'Weekblad voor Maassluis, het Westland en Rozenburg' en 'De Westlander', werd gedigitaliseerd en kan op deze website worden ingekeken.
Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Krantenbank Zeeland

https://krantenbankzeeland.nl/

Krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten samengesteld door de Zeeuwse Bibliotheek, in samenwerking met verschillende gemeente- en provinciearchieven, de Koninklijke Bibliotheek, het Roosevelt Study Center en andere partners. De opgenomen kranten waren voorheen te raadplegen op microfilm bij de Zeeuwse Bibliotheek of de andere deelnemende instellingen. De databank bevat alleen regionale kranten. Omwille van auteursrechtelijke kwesties werden kranten uit de periode van 1940 tot heden (tijdelijk) offline gehaald. Zij kunnen echter nog lijfelijk worden geconsulteerd binnen alle openbare bibliotheken in Nederland en de gemeentearchieven van Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen, Vlissingen, Sluis en het Zeeuws Archief.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Regionaal Archief Rivierenland

http://regionaalarchiefrivierenland.nl/kranten

Het Regionaal Archief Rivierenland bezit een verzameling bladen die in de regio zijn uitgegeven of verschenen met lokaal en regionaal nieuws. De oudste gedigitaliseerde pagina's komen van de 'Zaltbommelse almanak' (1756-1934), de jongste van 'De Toren' (1969-2008).
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten

Voorpagina van de publicatie

Rotterdams nieuwsblad 1929-1946

http://rjb.x-cago.com/kranten/index.do

Het 'Rotterdams nieuwsblad' is een Nederlands dagblad dat verscheen van 1878 tot 1991 en werd uitgegeven door uitgeverij Sijthoff in Rotterdam. Tot in de jaren 1970 werd de titel 'Rotterdamsch nieuwsblad' gespeld. In 1991 fuseerde de krant met 'Het vrije volk' tot 'Rotterdams Dagblad', dat op zijn beurt in 2005 opging in het 'Algemeen Dagblad'. Deze webstek ontsluit alle edities van het 'Rotterdams nieuwsblad' die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen.
Databank | Kranten | Nederlandse pers | Online kranten | Oorlogspers

Voorpagina van de publicatie

Trouw 1943-1945

http://www.illegaletrouw.nl/

'Trouw' is een Nederlandse krant die nu als ochtendblad verschijnt in tabloidformaat. De krant verscheen voor het eerst op 18 februari 1943, als illegale krant op initiatief van een groep orthodox-protestantse verzetsmensen. De Duitsers hebben de verschijning tot aan de bevrijding in mei 1945 niet kunnen verhinderen. Het is dat illegale 'Trouw' dat op deze webstek in digitale vorm wordt aangeboden. Het archief bestaat uit afbeeldingen van de uitgaven, niet uit de teksten van de individuele kranten. Daarom zijn de zoekmogelijkheden ook beperkt tot de titels en een klein aantal trefwoorden.
Kranten | Nederlandse pers | Online kranten | Oorlogspers | Sluikpers