Websites: Socialistische pers

Voorpagina van de publicatie

arbeiter-zeitung.at

http://www.arbeiter-zeitung.at/

Op deze webstek kunt u de gedigitaliseerde versie raadplegen van de 'Arbeiter-Zeitung' uit de jaren 1945-1989, in die periode een van Oostenrijks toonaangevende kranten. De krant werd in 1889 gesticht door Victor Adler, een vooraanstaande figuur binnen de Oostenrijkse socialistische partij. Ondanks het feit dat ze verboden werd in 1934, overleefde ze Wereldoorlog II en groeide daarna uit tot het belangrijkste orgaan van de Oostenrijkse socialisten. Ze bleef dat tot 1989. Daarna voer ze een onafhankelijke koers, tot ze voor het laatst verscheen in 1991.
Kranten | Online kranten | Oostenrijkse pers | Socialistische pers

Voorpagina van de publicatie

Digitale bronnen Amsab-ISG

http://www.amsab.be/collectie/302-digitale-bronnen

Tot Amsabs online raadpleegbare gedigitaliseerde bronnen behoren onder meer: - 'Korrespondentieblad' (1907-1914); - 'De Belgische vakbeweging' (1918-1940); - 'Journal des correspondances' (1907-1914); - 'Le mouvement syndical belge' (1918-1940); - 'De volkswil' (1893-1951); - 'De vrouw' (1893-1900); - 'De vlasbewerker' (1896-1904); - 'De textielarbeider' (1907-1914). Elk exemplaar kan als pdf-document worden gedownload en dan full text worden doorzocht.
Kranten | Online kranten | Socialistische pers | Vakbondspers | Vlaamse pers | Waalse pers