David Coppoolse

Foto van David Coppoolse
Werkzaam bij
Organisatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Functie 
Stafmedewerker Ontsluiting en digitale collecties
Contactgegegvens
Telefoon 
+32 (0)3 338 87 93
Over mij
Aandachtsgebieden 

Als stafmedewerker bij Vlaamse Erfgoedbibliotheek ben ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de behoeften rond bibliografische ontsluiting van Vlaamse erfgoedbibliotheken, en het ondersteunen van de ontwikkeling van een beleid rond digitalisering en het opzetten van een virtuele Vlaamse Erfgoedbiliotheek (Flandrica.be). Ik hou de gegevens de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken up-to-date en waak mee over het functioneren van de projectdatabanken van de vzw, de krantencatalogus Abraham en Short Title Catalogus Vlaanderen. Ik dien erfgoedbibliotheken in Vlaanderen van advies met betrekking tot de bibliografische ontsluiting en digitalisering van hun erfgoedcollecties, volg de ontwikkelingen op deze gebieden en verzamel actuele informatie hierover op onze website.

Publicaties

Van deze medewerker zijn de volgende publicaties opgenomen in ons documentatie-overzicht: