Documentatie: Bewaren

Resultaat 31 - 40 van 50

Resultaten

Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen

Steen, Iris en Patrick van den Nieuwenhof. Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen., 2008.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen

rapport openen | meer info

Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, geïntegreerde en intergrale depotwerking in Limburg

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een open depotwerking. Het rapport van het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik met ‘pijlers, bouwstenen en modellen’ en een ‘stappenplan voor een depotwerking’, en een case study met de neerslag van een ‘veldonderzoek voor de provincie...

rapport openen | meer info

The ink corrosion website

The ink corrosion website. Amsterdam: European Commission of Preservation and Access, s.a.

ECPA is in 2008 opgeheven, deze website wordt niet langer bijgehouden, maar blijft voorlopig wel online. This website presents information on iron gall ink; its importance in (art)history; and its slow, self-destructing properties known as iron gall ink corrosion. The latter is a major threat to our cultural heritage and of concern to people...

website openen | meer info

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels

Voorpagina van de publicatie
Brokerhof, Agnes, Bert van Zanen en Arnold den Teuling. Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 1999.

Methodiek voor een geïntegreerde bestrijding van schimmels, bestaande uit vijf stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken, bestrijden. Het programma gaat uit van preventieve maatregelen en controle daarvan, en past pas in laatste instantie (want vaak schadelijk) actieve bestrijdingsmaatregelen toe.

boek openen | meer info

nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung

Voorpagina van de publicatie
Neuroth, Heike, Achim Oßwald, Regine Scheffel, Stefan Strathmann en Karsten Huth. nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3 ed. Göttingen: nestor, 2010.

- State of the art: de actuele stand van zaken rond digitale langetermijnbewaring - Randvoorwaarden: beleid, verantwoordelijkheden en selectiecriteria - Het referentiemodel OAIS - Betrouwbaarheid van digitale langetermijnarchieven: authenticiteit en beveiliging - Metadatastandaarden voor digitale langetermijnbewaring (METS, PREMIS, LMER,...

boek openen | meer info

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed, red. Janneke Grooten, Marco de Niet, Else Laura Rademaker en Yola de Lusenet. Den Haag: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), 2008.

boek openen | meer info

{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven

Voorpagina van de publicatie
{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven, red. Sylvia Van Peteghem en Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.

In het derde werkpakket van het project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAIS-model, een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een...

boek openen | meer info