Documentatie: Schaderegistratie, Bewaren

9 resultaten

Resultaten

Soo een plaets verciert met Boeken. Schaderegistratie in Antwerpse kloosterbibliotheken. Methode, onderzoek en aanbevelingen

Voorpagina van de publicatie

Oude boekencollecties bevatten soms heel bijzondere en kostbare werken. Deze werken ogen doorgaans heel fraai maar verkeren vaak in slechte staat. Al te veel vind je een grote variatie aan weinig opvallende schade terug die de boeken op termijn ernstig kan bedreigen. Het provinciebestuur van Antwerpen startte daarom in maart 2005 het project...

meer info

Papier in gevaar 2. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen voor 1800

In een steekproefsgewijs (zeer beperkte steekproef) uitgevoerd schade-inventariserend onderzoek naar de collecties van de Koninklijke Bibliotheek Brussel en het Nationaal Archief van België uit de periode tot 1800, wordt vastgesteld welke de meest voorkomende schades in de collecties zijn. Bij handschriftelijk materiaal komen vergeling, verzwakt...

meer info

Bewaarcollecties in gevaar?! Project BEA onderzoekt ter plaatse

Tubeeckx, Liv, Sylvia Matthys en Sigrid Van der Auwera. "Bewaarcollecties in gevaar?! Project BEA onderzoekt ter plaatse." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 27-31.

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Schade door schimmel. De aantasting van voorwerpen van culturele waarde door schimmels.

Brokerhof, Agnes. "Schade door schimmel. De aantasting van voorwerpen van culturele waarde door schimmels." in: Cursus schimmels [...], april 1994, 57-59. Baarn: Centraal Bureau voor Schimmelcultures, 1994.

meer info

Schade-inventarisatie bij krantenmateriaal. Een onderzoek naar de zuurgraad en kwaliteit van ingebonden kranten in vijf Nederlandse bibliotheken

Door de inferieure kwaliteit van het papier en de intensieve raadpleging zijn kranten bijzonder kwetsbaar. Uit onderzoek naar ingebonden kranten zijn de eerste gegevens verkregen voor een conserveringsbeleid. Naast massaconservering wordt daarbij ook gedacht aan microverfilming.

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Bewaarbibliotheken in de provincie Antwerpen: Onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig behoud en beheer

Oude boekencollecties bevatten soms heel bijzondere en kostbare werken. Deze werken ogen doorgaans heel fraai maar verkeren vaak in slechte staat. Al te veel vind je een grote variatie aan weinig opvallende schade terug die de boeken op termijn ernstig kan bedreigen. Het provinciebestuur van Antwerpen startte daarom in maart 2005 het project...

meer info