Documentatie: Periodiek

2 resultaten

Resultaten

E-Data & Research

Voorpagina van de publicatie

'E-Data & Research' is een Nederlandse nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. De redactie bestaat uit medewerkers van enkele instituten en organisaties op het gebied van onderzoek en elektronische data. Het blad verschijnt vier maal per jaar, in een papieren en elektronische versie.

periodiek openen | meer info

Nieuwsbrief. Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem. Project schoonmaak, registratie, opslag en restauratie

Voorpagina van de publicatie
Nieuwsbrief. Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem. Project schoonmaak, registratie, opslag en restauratie. Vol. 1-6. Bornem: Archief en documentatiecentrum Gemeente Bornem, 2013.

Nieuwsbrief over de voortgang van de eerstelijnsconservering van de bibliotheek van de Sint Bernardusabdij in Bornem. Dit vrijwilligersproject had als doel om alle 30.000 boeken schoon te maken, te registreren en te verpakken in verhuisdozen om vervolgens onder goede omstandigheden te bewaren, in afwachting van de renovatie van de bibliotheek.

meer info