Documentatie: Boek, Bewaren

Resultaat 1 - 10 van 15

Resultaten

Access to archives of performing arts multimedia

Voorpagina van de publicatie

In the framework of IBBT, a Ghent based promotor of interdisciplinary research into the scientific and the business challenges of the information society, a collaborative research project (2007-2009) was set up: PokuMOn confronted the problems of online distribution and archiving of multimedia of performance and concerts (classical music, opera,...

boek openen | meer info

Erfgoed 2.0. Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed

Erfgoed 2.0. Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed, red. Bart De Nil en Jeroen Walterus. Brussel: Pharo Publishing, 2009.

De publicatie ‘Erfgoed 2.0: nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed’, die in 2009 verscheen bij Pharo Publishing, attendeert op een aantal actuele tendensen rond erfgoed en ICT. Verschillende auteurs uit zowel academische als professionele ‘erfgoed’-omgevingen in Vlaanderen en Nederland leverden een bijdrage. De bundel, waarvan de...

boek openen | meer info

Soo een plaets verciert met Boeken. Schaderegistratie in Antwerpse kloosterbibliotheken. Methode, onderzoek en aanbevelingen

Voorpagina van de publicatie

Oude boekencollecties bevatten soms heel bijzondere en kostbare werken. Deze werken ogen doorgaans heel fraai maar verkeren vaak in slechte staat. Al te veel vind je een grote variatie aan weinig opvallende schade terug die de boeken op termijn ernstig kan bedreigen. Het provinciebestuur van Antwerpen startte daarom in maart 2005 het project...

meer info

Het E-depot als avontuur

Voorpagina van de publicatie
Het E-depot als avontuur in: Archiefschoolschrift, red. Peter Horsman en René Spork. Vol. 2. Den Haag: Stichting Archiefpublicaties, 2010.

Het E-depot als avontuur bevat de neerslag van een ongewis avontuur, een verhaal van vallen, opstaan en weer doorgaan. De openingszin had kunnen luiden: er was eens... geen E-depot. Digitale informatie duurzaam bewaren, dat is de uitdaging waar erfgoedinstellingen, bibliotheken en archieven in bijzonder, voor staan. Steeds meer informatie, die het...

meer info

Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états

Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, red. Marc D'hoore, Dirk Luyten en Thierry Delplancq. Vol. 68. Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2007.

meer info

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels

Voorpagina van de publicatie
Brokerhof, Agnes, Bert van Zanen en Arnold den Teuling. Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 1999.

Methodiek voor een geïntegreerde bestrijding van schimmels, bestaande uit vijf stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken, bestrijden. Het programma gaat uit van preventieve maatregelen en controle daarvan, en past pas in laatste instantie (want vaak schadelijk) actieve bestrijdingsmaatregelen toe.

boek openen | meer info