Zoeken in Agenda: 2014

Resultaat 1 - 10 van 87

Resultaten

Conferentie ‘Mainstreaming diversiteit’

Vooraanzicht van The National Archives met wereldbol
20-03-2014

Hoe kan een erfgoedinstelling ervoor zorgen dat ze ook relevant wordt voor andere dan de traditionele doelgroepen? Het is een uitdaging waarmee veel archieven, musea en erfgoedbibliotheken worstelen. De realiteit is immers dat de aandacht voor de niet-traditionele doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden of mensen met een beperking, vaak blijft steken bij een occasioneel project dat ‘erbij komt’ wanneer er eens extra middelen voorhanden zijn.

lees verder

Tentoonstelling 'Berthe van Regemorter, een Antwerpse kunstboekbindster'

Longus, Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Trad. Amyot. Paris: Léon Pich
20-06-2014 - 21-09-2014

In de wereld van de Belgische boekbindkunst neemt Berthe van Regemorter (1879-1964) een niet alledaagse plaats in. Ze leerde het vak in Brussel, als privé leerling bij boekbinder Joseph Hendrickx en vergulder Louis Jacobs, twee docenten van de 'École professionnelle de Reliure et de Dorure d’art de la Ville de Bruxelles'. Daarna volgde ze een voortgezette opleiding in een atelier in Londen waar naar haar eigen woorden ‘de leerlingen van Cobden-Sanderson een briljante pleiade vormden’. Ze heeft er steeds als leerlinge bij Sangorski and Sutcliffe gewerkt. lees verder

Wandeling 'Pelgrimstocht in Antwerpse kerken'

Een glasraam met de Maagd en kind
19-09-2014 - 18-01-2015

De monumentale kerken van Antwerpen stellen tot januari nog religieuze objecten tentoon rond het thema pelgrimage. Via een wandelbrochure die u leidt langs de vijf kerken kunt u de rijke een eeuwenoude traditie van christelijke pelgrimage in de stad ontdekken. Het initiatief sluit aan bij de dubbeltentoonstelling 'Heilige Plaatsen, Heilige Boeken' die momenteel loopt in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en MAS.

lees verder

Symposium 'If only I had known - looking back, moving forward'

Stofzuigen van de snede van een oude druk
14-05-2014 - 16-05-2014

Van 14 tot 16 mei organiseert IADA (International Association of Book and Paper Conservators) een internationaal congres met als thema 'If only I had known - looking back, moving forward'.

Het symposium is een internationaal forum voor spannende presentaties, constructieve discussies en interactieve workshops. Door terug te kijken naar de lessen die conservatoren-restauratoren de afgelopen decennia hebben geleerd, wordt een blik op de toekomst en het uiteindelijke doel - een duurzame toegang tot het cultureel erfgoed op papier - geworpen.

lees verder

Vorming 'Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed'

Klimaatcontrole: Uitvoeren van metingen naar temperatuur en luchtvochtigheid in
28-08-2014

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs.

lees verder

Tentoonstelling 'Tussen de lijnen'

Eén van de vijf geselecteerde prenten uit de tentoonstelling
26-11-2014 - 14-02-2015

Van 26 november tot 14 februari 2015 loopt de tentoonstelling 'Tussen de lijnen' in het Paleis van Karel van Lotharingen. Voor de presentatie dook het prentenkabinet van de Koninklijke bibliotheek in Brussel in haar verzameling en selecteerde vijf fascinerende tekeningen. lees verder

Tentoonstelling 'Reinaert de Vos. De boekencollectie van Philippe Proost in de kijker'

Reynaert den vos - copyright Liberaal Archief
24-04-2014 - 11-07-2014

Toen Willem die Madocke maecte rond 1260 zijn dierenepos Van den vos Reynaerde schreef kon hij onmogelijk vermoeden dat zijn verhaal tot vandaag zo dikwijls bewerkt en herdrukt zou worden, en zovele andere auteurs in binnen- en buitenland zou inspireren.

lees verder

Tentoonstelling 'Heilige Plaatsen, Heilige Boeken'

Voorbeelden van werken uit de tentoonstelling, voor elke godsdienst één
19-09-2014 - 18-01-2015

Op 19 september opent de ambitieuze dubbeltentoonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken in Antwerpen. Het Museum aan de Stroom en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bundelen hun krachten voor twee tentoonstellingen over de drie wereldgodsdiensten, hun verschillen en gelijkenissen. Waar het MAS pelgrimages en de aantrekkingskracht van heilige plaatsen uitlicht, biedt de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek een inkijk in het gebruik, de studie, de vorm en inhoud van de heilige boeken.

lees verder

Vorming 'Het Cometamodel: het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau' [Traject 'Duurzaam Digitaal Beheren' | Module 1]

Logo Cometa
02-09-2014

Hoe beschrijft u een collectie? Vaak wordt gewoon een inventaris gemaakt van alle stukken in de collectie. Maar dat is niet altijd onmiddellijk haalbaar en zelfs niet altijd voldoende. Individuele stukken beschrijven kost veel tijd. En in een catalogus ziet u door de collectiestukken vaak de collecties niet meer. Hoe zorgt u voor een goed globaal overzicht van wat er in huis is?

lees verder

Tentoonstelling 'De Franse nadruk in België'

De Franse nadruk in België Historische Drukkerij Turnhout
27-04-2014 - 28-09-2014

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2014 loopt in de Historische Drukkerij Turnhout een tentoonstelling over de 'contrefaçons', of Franse nadrukken. Het nadrukken van andermans werken was al sinds de zeventiende eeuw erg gebruikelijk, met name in Noord-Nederland. Omdat Napoleon in 1810 een wet uitvaardigde die het aantal drukkers, uitgevers en boekhandelaren per departement drastisch beperkte, kende de Belgische drukpers een sterke terugval.

lees verder