Summer school 'Print Culture in 16th-century Europe'

Universiteit Antwerpen

Van 3 tot 7 juli 2017 organiseert de Universiteit Antwerpen de summer school "Print Culture in 16th-century Europe", een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Universiteitsbibliotheek en het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met het Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Deze summerschool wordt georganiseerd naar aanleiding van de internationale tentoonstelling "Conn3ct: Impact van drukpers en sociale media". De expo zal te zien zijn van 22 juni tot en met 17 september 2017 in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Workshops en lezingen

Op het programma staan maar liefst 18 workshops en lezingen over de wereld van het zestiende-eeuwse boek met aandacht voor een brede waaier van onderwerpen, zoals bibliografie, boek- en bibliotheekgeschiedenis, digital humanities, grafiek, uitgeversstrategieën of zestiende-eeuwse genres als humanistische tekstedities en bijbels.

Deze Engelstalige summer school richt zich specifiek tot doctoraatsstudenten die boekgeschiedenis in hun onderzoek willen betrekken. De summer school mikt op 15 deelnemers en heeft een numerus clausus van 20 deelnemers.

Voor meer informatie, zie website van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen.

Details
Datum 
03-07-2017 - 07-07-2017
  • Agendabericht
  • |
  • 21-02-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)