Agenda

Voorstelling catalogus 'Medieval Manuscripts Ghent University Library'

Catalogus Medieval Manuscripts Ghent University Library - Prof. Albert Derolez
21-11-2017

De mooie collectie handschriften (tot ca. 1530) van de Gentse Universiteitsbibliotheek wordt in de geïllustreerde catalogus van prof. Albert Derolez voor de eerste keer weergegeven met metadata van alle handschriften. De catalogus biedt volledige beschrijvingen van teksten en voorziet codicologische gegevens van alle handgeschreven boeken en archiefstukken op perkament of papier (fragmenten inbegrepen). Zodoende worden deze unieke erfgoedstukken op een uniforme wijze ontsloten.

lees verder

Lancering Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Logo Europees jaar van het cultureel erfgoed
21-11-2017

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, en Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, nodigen u graag uit voor de lancering van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 op 21 november 2017 in Brussel.

Het Erfgoedjaar biedt de burger en de erfgoedsector de kans om in debat te gaan, vragen te stellen over de rol die erfgoed kan en moet spelen, maar vooral ook om een jaar lang de rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa te vieren.

lees verder

Print and the Reformation - Luther en het boek

Print and the Reformation
22-11-2017

Andrew Pettegree, Professor of Modern History, University of St. Andrews (VK) brengt een Engelstalige voordracht over 'Luther en het boek'. De protestantse reformatie en Luther in het bijzonder hebben het gedrukte boek grondig beïnvloed. Door de reformatie werd de boekenmarkt immers opengegooid en kreeg het boek een nieuw uitzicht. Deze evolutie begon in Wittenberg met Maarten Luther en Lucas Cranach in de hoofdrol.

lees verder

Lezing: Luther anno 2017

Bronzen standbeeld van Maarten Luther
23-11-2017

Toen Luther protesteerde tegen aflaten in 1517, was hij een vrij onbekende professor aan een van Duitslands jongste universiteiten. Niets in zijn carrière tot dusver had hem kunnen voorbereiden op het mediacircus dat rond hem zou losbarsten. En toch was hij binnen vijf jaar de meest gepubliceerde auteur in de geschiedenis van het christendom.

lees verder

Groot Onderhoud 2017 | Erfgoed en duurzame ontwikkeling

Erfgoed en duurzame ontwikkeling
01-12-2017

FARO organiseert dit jaar naar goede gewoonte, het zevende Groot Onderhoud. Ditmaal met als thema Erfgoed en duurzame ontwikkeling. Ze waarschuwen dat hoewel de wereld nog niet om zeep is, wij dringend het roer moeten omgooien en moeten kiezen voor een duurzamere en dus hoopvollere toekomst. Iedereen is bekend met deze kwestie, maar erfgoedwerkers zouden een voortrekkersrol kunnen spelen in de omslag naar een duurzamere samenleving. Hoe? U verneemt het op het Groot Onderhoud 2017.

lees verder

Nocturne in de KBR: Metamorfosen

Metamorfosen_Icarus
07-12-2017

Al meer dan 2.000 jaar beïnvloedt Ovidius’ meesterwerk de Metamorfosen de wereldliteratuur. Het wordt ook vandaag nog gelezen op school, becommentarieerd, vertaald en geïllustreerd. Librarium toont prachtige uitgaven van de Metamorfosen, maar ook boeken die erdoor beïnvloed zijn.

lees verder