Symposium 'De Staat van het Boek 2017'

Op maandag 24 april 2017 organiseert het BoekenOverleg, waar de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deel van uitmaakt, voor de zesde keer de Staat van het Boek. Tijdens dit symposium maken prominente sprekers een statement naar politici over het boekenvak en de letterensector.

Heden en toekomst

Deze editie maken we graag de balans op van een regeringsperiode die ruim halfweg is. In hoeverre zijn de verwachtingen van de sector, zoals geformuleerd in het Memorandum Boeken op tafel uit 2014, ingelost? We hebben het onder meer over lokale leesbevorderingsnetwerken, e-lenen en e-lezen en bibliotheken in een veranderende politieke context. Hoe kan leesbevordering een zaak worden van cultuur, welzijn én onderwijs? Hoe ziet de toekomst van de bibliotheken eruit nu er verschuivingen zijn zowel op lokaal als provinciaal niveau? Na enkele inspirerende sessies gaan politici van alle politieke partijen met elkaar in gesprek.

Sprekers

Minister Sven Gatz opent de Staat van het Boek met de presentatie van het gloednieuwe en beleidsdomeinoverschrijdende actieplan voor leesbevordering. Verder kijken we ook erg uit naar de keynote van de Nederlandse auteur Alex Boogers, die in zijn schotschrift De lezer is niet dood een belangrijk en meeslepend betoog houdt voor idealisme in de literatuur, dat aanzet tot kritische zelfreflectie.

De Staat van het Boek is een uitgelezen ontmoetingsmoment voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.

Het volledige programma en alle sprekers vindt u op www.staatvanhetboek.be. Daar kan u zich ook inschrijven.

Wanneer?

Maandag 24 april van 13 tot 18 uur

Waar?

Vlaams Parlement – Hertogsstraat 6, Brussel

Inschrijven?

  • 35 euro per deelnemer
  • Gratis toegang voor leden van VAV en Stripgilde
Details
Datum 
24-04-2017 - 27-04-2017
  • Agendabericht
  • |
  • 27-01-2017
  • |
  • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)