Nottebohmlezing 'Conn3ct: Een toelichting bij de interactieve tentoonstelling over de overeenkomsten tussen het oude boek en de nieuwe media' (Marieke van Delft)

Vrouw voor Powerpoint-slide met foto van de Arabische Lente 2011

De tentoonstelling 'Conn3ct' toont aan de hand van negen thema’s hoezeer de werking van het boek in de vroege zestiende eeuw overeenkomt met de impact van de huidige sociale media. In deze lezing in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gaat Marieke van Delft in op de achtergronden van deze vernieuwende en interactieve tentoonstelling.

Ze vertelt hoe 'Conn3ct' tot stand is gekomen, bespreekt de thema’s en illustreert ze aan de hand van allerlei voorbeelden de opvallende overeenkomsten in impact en bereik tussen twee massamedia uit zeer verschillende tijden.

Over oude boeken en nieuwe media

Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram zijn moderne sociale media waarmee mensen snel allerlei informatie kunnen uitwisselen. En dat niet alleen: ook politici en grote denkers, non-profit organisaties en commerciële bedrijven maken er gebruik van om hun ideeën en producten onder de aandacht te brengen. In dat opzicht hebben ze een deel van de functie en rol overgenomen van gedrukte media. In het begin van de zestiende eeuw hebben we eenzelfde mediatransitie gezien.

Rond 1450 had Gutenberg het drukken met losse letters uitgevonden en na een halve eeuw was zijn vinding volwassen geworden. Voor het eerst konden geleerden, politici en geletterde burgers in hoog tempo hun ideeën verspreiden, op veel grotere schaal dan in brieven of handgeschreven boeken. Beide media ontwikkelden zich in circa vijftig jaar tot krachtige jongvolwassenen, met een eigen vorm.

In 2017 is de expo 'Conn3ct' nog te zien in de Museum Meermanno (Den Haag), de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) en de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt).

Marieke van Delft

Marieke van Delft studeerde Geschiedenis en Boekwetenschap aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. In 2014 promoveerde zij in de Cultuurgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven op het proefschrift Van wiegendruk tot worldwide web waarvan in 2016 een handelseditie verscheen bij de Walburg pers. Zij werkt als conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den haag. Vanuit die functie coördineert zij enkele boekhistorische kennisdiensten zoals Bibliopolis, de Short-Title Catalogue Netherlands en de watermerken database WILC. Zij publiceert over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland in de verschillende eeuwen. Afgelopen jaar was zij een van de eindredacteuren van de facsimile van het Surinameboek van Maria Sibylla Merian (Lannoo en KB, 2016). Ze coördineerde de inhoud van de tentoonstelling 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal'.

Meer informatie over de lezing vindt u op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Details
Datum 
09-04-2017
  • Agendabericht
  • |
  • 22-03-2017
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)